Användarvillkor

Användarvillkor

Dessa Användarvillkor ("Avtalet") gäller för: (i) webbsidor, (ii) tjänster, (iii) innehåll, (iv) avtal och (v) handelsplattform (gemensamt kallade "Tjänsterna") som tillhandahålls av oss via webbplatsen www.trading212.com. Innehållet och informationen i dessa Tjänster tillhandahålls av oss och våra tredjepartsleverantörer (gemensamt kallade "Informationsleverantörerna"). Dessa Tjänster tillgängliggörs av oss med förbehåll för villkoren som anges nedan.

Avtal

Genom att använda Tjänsterna samtycker du till att vara bunden av villkoren i detta Avtal. Om du inte samtycker är vi inte villiga att ge dig tillgång till Tjänsterna och du måste omedelbart sluta använda Tjänsterna.

Användning av tjänsterna

Tjänsterna är avsedda för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Genom att använda ovannämnda Tjänster som tillhandahålls av oss accepterar och godkänner du att:

  1. Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, ändra, sälja, publicera och distribuera Tjänsterna utan föregående skriftligt tillstånd från oss.
  2. Vi förbehåller oss alla rättigheter till immateriell och industriell äganderättsskyddad egendom (inklusive patent, varumärken, upphovsrätt, industridesign, kunnande, affärshemligheter, varumärken, logotyper, mönster, symboler, slogans och annat marknadsföringsmaterial, i alla former oavsett om de är registrerade eller inte) som är kopplade till Tjänsterna.
  3. Du får inte använda Tjänsterna för något olagligt eller obehörigt ändamål.
  4. Användning och tolkning av Tjänsterna kräver skicklighet och omdöme. Du ska alltid använda ditt eget omdöme och agera för egen räkning och på egen risk vid användning av Tjänsterna.
  5. Du är ansvarig inför oss för alla uttalanden, handlingar eller underlåtelser som sker i strid med detta avtal när din användaridentitet (eller "Användarnamn") och lösenord används. Du är ansvarig för att skydda och hålla ditt användarnamn och lösenord säkra från obehörig användning och offentliggörande.
  6. Det faktum att vi har gjort Tjänsterna tillgängliga för dig innebär inte en rekommendation att ingå en viss transaktion eller att produkterna som beskrivs på webbplatsen är lämpliga eller passande för dig. Många av produkterna som beskrivs i Tjänsterna innebär betydande risker, och du bör inte ingå några transaktioner om du inte har förstått alla sådana risker och självständigt har fastställt att sådana transaktioner är lämpliga för dig.

Handel med CFDs på kryptovalutor

Vi har rätten att introducera nya handelsinstrument för kryptovalutor på handelsplattformen och att avbryta och/eller avlägsna instrument för kryptovalutor från handelsplattformen enligt vår egen beslutsrätt.

Kryptovalutor handlas dygnet runt med planerat underhåll varje lördag mellan kl. 06.00 och 08.00 GMT. Underhållets längd kan variera beroende på omständigheterna.

Immaterialrätt

Eventuella tredje parts immateriella rättigheter som används av oss i innehållet på webbplatsen ska inte tolkas som att den tredje parten på något sätt är kopplade till oss eller till vår verksamhet.

Apple, Apples logotyp, iPod, iPad, iPod touch och iTunes är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder. iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.

Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Varumärket BlackBerry® tillhör Research In Motion Limited och är registrerat och/eller används i USA och andra länder runt om i världen.

Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Meddelanden

Vi kan skicka meddelanden till e-postadressen som du angett. Du ansvarar för att meddela oss om du byter e-postadress. Alla meddelanden som skickas till din e-postadress betraktas som levererade vid tidpunkten för sändning.

Stoppa e-postutskick

Om du inte längre vill få e-postmeddelanden från www.trading212.com kan du enkelt avsäga dig dessa genom att följa tre enkla steg:

  1. När du får ett e-postmeddelande från www.trading212.com klickar du på länken "meddelandeinställningar" längst ner i e-postmeddelandet.
  2. Logga in på ditt konto.
  3. Markera helt enkelt de meddelanden du vill få. (Om du inte vill ha några meddelanden alls avmarkerar du alla).

Du kan även avsäga dig en viss typ av meddelanden direkt genom att klicka på länken "avsäg dig denna typ av meddelanden" och därefter klicka på "Avsäg dig meddelanden".

Insättning och uttag

Du kan när som helst ta ut alla fria medel som finns tillgängliga på ditt handelskonto. Med ”fria medel” avses de pengar som inte hålls som säkerhet och som är tillgängliga för att öppna en position. Detta beräknas enligt följande:

Fria medel = eget kapital minus marginal (där ”marginal” är en del av kundens pengar som hålls av oss som säkerhet för varje öppen position. Information om de aktuella marginalpriserna finns på webbplatsen www.trading212.com, samt i Villkor och provision som också finns på webbplatsen.)

För att göra detta måste du lämna in en begäran om uttag genom att logga in på webbplatsen.

Observera att behandlingen av din förfrågan kan ta upp till 2 (två) arbetsdagar.

För att bekräfta att begäran är legitim kan vi begära ytterligare information och/eller dokumentation. Vi förbehåller oss rätten att avslå din begäran om vi misstänker att den är bedräglig. Du accepterar härmed att behandlingen av din begäran under sådana omständigheter kan försenas.

Du godkänner att uttag av pengar görs via samma överföringsmetod och till samma person som ursprungligen satte in pengarna.

Vi återbetalar den del av pengarna som begärts minus eventuella överföringsavgifter eller andra avgifter som vi ådragit oss.

Vi har ingen skyldighet att kontrollera begäran eller avsändarens identitet. Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella förluster till följd av en begäran som skickats av en tredje part som inte är behörig att agera för din räkning.

Friskrivningsklausul och ansvarsbegränsning

Vi är inte på något sätt ansvariga för förlust eller skada till följd av din användning av webbplatsen eller till följd av vår underlåtenhet att tillhandahålla webbplatsen. Vårt ansvar för försummelser och kontraktsbrott på grund av vårt misslyckande att tillhandahålla webbplatsen eller någon del av den, eller för problem med webbplatsen, begränsas i den utsträckning som lagen tillåter för att tillhandahålla denna webbplats eller någon del av den till dig igen.

Innehållet och informationen i våra tjänster tillhandahålls av oss och våra tredjepartsleverantörer (till exempel informationsleverantörer). Våra tjänster ska inte uppfattas som råd om skatt, investeringar eller juridiska frågor, och ingenting på webbplatsen eller handelsplattformen ska tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja något finansiellt instrument. Vi är inte på något sätt ansvariga för förlust eller skada till följd av handligar som vidtagits på grund av innehållet i våra tjänster, inklusive men inte begränsat till marknadsvärde, eller för någon förlust till följd av försäljning eller köp av finansiella instrument, eller för några andra affärer.

Lokala begränsningar

Webbplatsen www.trading212.com är tillgänglig över hela världen. Informationen som tillhandahålls är dock inte avsedd för personer bosatta i USA och är inte avsedd för distribution till, eller användning av, någon person i något land eller jurisdiktion där sådan distribution eller användning strider mot gällande lagar och bestämmelser. Besökare på webbplatsen är ensamt ansvariga för att kontrollera villkoren för och följa alla lokala lagar och bestämmelser som gäller honom eller henne.

Feedback och Omdömen

Om du skickar feedback till oss via chattformulär eller på andra liknande sätt för att informera oss om hur våra produkt eller tjänster har fungerat för dig, har vi rätt att använda den feedbacken för att förbättra vår verksamhet. Du har ingen rätt till någon immateriell egendom med avseende på ändringar, modifieringar eller förbättringar som baseras på denna feedback.

Vi kan publicera eventuella omdömen som lämnas in till oss via vår livechatt eller på annat sätt och härmed godkänner du att vi får publicera ditt omdöme tillsammans med ditt namn och hemland på denna webbplats och på eventuella efterföljande webbplatser som vi kan driva från tid till annan. Du ger oss global, obegränsad, oåterkallelig och obegränsad rätt att använda, reproducera, publicera, distribuera, visa, översätta och anpassa sådant omdöme (helt eller delvis) och/eller lägga till det i andra arbeten i vilken form eller media som helst, efter vårt eget godtycke.

Ändringar

Även om vi har gjort allt för att säkerställa riktigheten av informationen på denna webbplats kan informationen som anges på webbplatsen ändras, ofta utan förvarning.

Dessa villkor kan när som helst ändras av oss och du samtycker till att vara fortsatt bunden av de ändrade villkoren. Vi kommer att meddela dig om dessa ändringar genom att publicera reviderade villkor på webbplatsen. Du kommer inte att meddelas separat om dessa ändringar.

Övrigt

I enlighet med detta Avtal och genom att använda Tjänsterna accepterar och godkänner du att vi av säkerhetsskäl förbehåller oss rätten att spela in alla telefonsamtal, internetsamtal (inklusive chatt) och alla möten mellan dig och oss.

Med tanke på den mängd olika enheter som använder operativsystemet Android kan Trading 212 inte garantera att dess Android-applikation fungerar smidigt på alla enheter.

Eventuella anspråk som härrör från Kundavtalet med Trading 212 UK Ltd. och dessa Villkor kommer att regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales, och omfattas av engelska och walesiska domstolars exklusiva behörighet.

Eventuella anspråk som härrör från Kundavtalet med Trading 212 Ltd. och dessa Villkor kommer att regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Republiken Bulgarien och omfattas av bulgariska domstolars exklusiva behörighet.

Uppsägning

Vi har rätt att säga upp din användning av denna webbplats om vi efter eget gottfinnande bedömer att du har brutit mot villkoren.

Riskvarning
Chatta med oss