Back to top

Agregacija naspram hedžinga

Šta je režim hedžinga i po čemu se razlikuje od režima agregacije?
Režim hedžinga je napredni režim trgovanja koji vam omogućava da otvorite više pozicija sa istim instrumentom. Svaka pozicija se izvršava po trenutnoj tržišnoj ceni i otvara se kao zasebna pozicija u Trading 212 PRO platformi.

Nasuprot tome, kad trgujete u režimu agregacije, sa određenim instrumentom možete da otvorite samo jednu poziciju. Svaka nova pozicija sa tim instrumentom se dodaje prethodnoj poziciji a cena se uprosečuje.
Trading 212
Koje su prednosti hedžinga?

Upravljanje rizikom je važan deo vaše strategije trgovanja a hedžing je jedan od najpopularnijih metoda za to. Može da se koristi za zaštitu otvorenih pozicija i smanjenje rizika od nepovoljnih kretanja tržišta.

Kada trgujete u hedžing režimu, možete da otvorite više pozicija sa istim instrumentom, što znači da možete imati i duge i kratke pozicije sa određenim instrumentom. Hedžing može da poboljša vaše upravljanje rizikom. Razdvojenost pozicija vam omogućava da dopunite bilo koju poziciju ili da je delimično zatvorite kako biste osigurali deo svog profita i ograničili potencijalne gubitke.

Šta je netiranje?

Netiranje je objedinjavanje vrednosti dve ili više pozicija kako bi se kreirala jedna vrednost. Opcija netiranja je dostupna samo u režimu hedžinga i ne možete je koristiti kad trgujete u režimu agregacije. Njegova glavna prednost je to što možete delimično ili potpuno da zatvorite poziciju, a ne morate dva puta da platite razliku u ceni. Na Trading 212 PRO platformi će postojati dve opcije netiranja:

Pojedinačno zatvaranje (1) - Opcija pojedinačnog zatvaranja vam omogućava da netirate dve pozicije sa suprotnim smerovima. Kad netirate pozicije umesto da ih zasebno zatvorite, štedite razliku u ceni za netiranu količinu.

Višestruko zatvaranje (2) - Višestrukim zatvaranjem se objedinjava nekoliko otvorenih pozicija sa suprotnim smerovima. Kad netirate pozicije umesto da ih zasebno zatvorite, štedite razliku u ceni za netiranu količinu. Prvo se zatvaraju pozicije koje su najranije otvorene; cena izvršenja je cena najnovijih pozicija.

Trading 212
Dva režima trgovanja, jedna platforma

U meniju postavki ćete moći da menjate režim između režima agregacije i režima hedžinga. Imajte na umu da do promene režima može da dođe samo ako trenutno nema otvorenih pozicija i naloga na čekanju.

Trading 212
Tabela poređenja
Karakteristike
Specifično za režim hedžinga
Specifično za Tryb Agregacji
Otvaranje više pozicija za isti instrument
Netiranje
Ulazni nalozi na čekanju
(Limitirani/stop, OCO,
ako/onda)
(Limitirani/stop, OCO,
ako/onda)
Povezani nalozi na čekanju
(Trailing stop,
profit/gubitak)
(Trailing stop,
profit/gubitak)
Promena smera pozicija

Spremni da krenete? BESPLATNO je i traje samo 30 sekundi!

Trgujte valutama, zlatom, naftom i CFD-ovima u vašem internet pretraživaču.

Preuzmite BESPLATAN Demo račun od 10 000 €
Upozorenje o riziku
Ćaskaj sa nama