Wiadomości

07:30

Kanada: Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r: 1.5%

We wrześniu Główny CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 1.5% w stosunku rocznym, oczekiwano 1.8% w porównaniu 1.7% poprzednio.

07:30

Kanada: Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r: 2.2%

We wrześniu CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 2.2% w stosunku rocznym, oczekiwano 2.7% w porównaniu z 2.8% poprzednio.

07:30

Kanada: Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m: -0.4%

We wrześniu CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi -0.4% w stosunku miesięcznym, oczekiwano -0.1% w porównaniu z -0.1% poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Nie posiadasz jeszcze konta?

Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.