Wiadomości

09:30

USA: Zapasy ropy naftowej: 411.1 mln baryłek

Zapasy ropy naftowej (wraz z tymi, które znajdują się w Rezerwie Strategicznej Paliwa) na koniec tygodnia 13.07.2018 wynoszą 411.1 mln baryłek, poprzednio wynosiły 405.2 mln baryłek.

07:30

USA: Pozwolenia budowlane: 1.273 mln

W czerwcu pozwolenia budowlane wynoszą 1.273 mln, oczekiwano 1.330 mln w porównaniu z 1.301 mln poprzednio.

03:30

Wielka Brytania: Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r: 2.4%

W czerwcu CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 2.4% w stosunku rocznym, oczekiwano 2.6% w porównaniu z 2.4% poprzednio.

03:30

Wielka Brytania: Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m: 0.0%

W czerwcu CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 0.0% w stosunku miesięcznym, oczekiwano 0.2% w porównaniu z 0.4% poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Nie posiadasz jeszcze konta?

Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.

Czatuj z nami
Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.
Ostrzeżenie o ryzyku
Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.