Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
02:00
EUR
Niemcy
Indeks cen producentów m/m
Listopad
 
0.3%
0.3%
02:00
EUR
Niemcy
Indeks cen producentów r/r
Listopad
 
3.3%
3.3%
03:00
SEK
Szwecja
Pewność konsumencka
Grudzień
 
99.0
97.5
03:00
SEK
Szwecja
Pewność przetwórstwa
Grudzień
 
-
116.2
04:30
GBP
Wielka Brytania
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Listopad
 
0.2%
0.1%
04:30
GBP
Wielka Brytania
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Listopad
 
2.5%
2.4%
04:30
GBP
Wielka Brytania
Wejściowy Indeks cen producentów m/m
Listopad
 
0.6%
0.8%
04:30
GBP
Wielka Brytania
Wejściowy Indeks cen producentów r/r
Listopad
 
9.6%
10.0%
04:30
GBP
Wielka Brytania
Indeks cen detalicznych m/m
Listopad
 
0.2%
0.1%
04:30
GBP
Wielka Brytania
Indeks cen detalicznych r/r
Listopad
 
3.4%
3.3%
04:30
GBP
Wielka Brytania
Ceny domów ONS r/r
Listopad
 
-
3.5%
04:30
GBP
Wielka Brytania
Główny Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Listopad
 
-
1.9%
04:30
GBP
Wielka Brytania
Główny Indeks wyjściowych cen producentów m/m
Listopad
 
0.2%
0.3%
04:30
GBP
Wielka Brytania
Główny Indeks wyjściowych cen producentów r/r
Listopad
 
2.4%
2.4%
04:30
GBP
Wielka Brytania
Wyjściowy indeks cen producentów m/m
Listopad
 
-
0.3%
04:30
GBP
Wielka Brytania
Wyjściowy Indeks cen producentów r/r
Listopad
 
3.1%
3.3%
06:00
GBP
Wielka Brytania
Zamówienia przemysłowe CBI
Kwiecień
 
-
-
07:00
USD
Stany Zjednoczone
MBA Wnioski hipoteczne
Tydzień do 14.12.2018
 
-
1.6%
08:30
CAD
Kanada
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Listopad
 
0.1%
0.3%
08:30
CAD
Kanada
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Listopad
 
2.2%
2.4%
08:30
CAD
Kanada
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Listopad
 
-
0.4%
08:30
CAD
Kanada
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Listopad
 
-
1.6%
08:30
USD
Stany Zjednoczone
Rachunek bieżący
III kw.
 
-122.2 mld USD
-101.5 mld USD
10:00
USD
Stany Zjednoczone
Sprzedaż istniejących domów
Listopad
 
5.15 mln
5.22 mln
10:30
USD
Stany Zjednoczone
Zapasy ropy naftowej
Tydzień do 14.12.2018
 
-
442.0 mln baryłek
14:00
USD
Stany Zjednoczone
Decyzja ws. stopy procentowej
19.12.2018
 
2.50%
2.25%
14:00
USD
Stany Zjednoczone
Oświadczenie FOMC ws. polityki monetarnej
19.12.2018
 
-
-
16:45
NZD
Nowa Zelandia
Produkt krajowy brutto k/k
III kw.
 
0.6%
1.0%
16:45
NZD
Nowa Zelandia
Produkt krajowy brutto r/r
III kw.
 
2.8%
2.8%
16:45
NZD
Nowa Zelandia
Bilans handlowy
Listopad
 
-
-1.295 mld NZD
19:30
AUD
Australia
Zmiana zatrudnienia m/m
Listopad
 
20 000
32 800
19:30
AUD
Australia
Poziom bezrobocia
Listopad
 
5.0%
5.0%
23:00
JPY
Japonia
Oświadczenie Bank of Japan ws. polityki monetarnej
20.12.2018
 
-
-
23:00
JPY
Japonia
Decyzja ws. stopy procentowej
20.12.2018
 
-0.10%
-0.10%
02:00
Indeks cen producentów m/m
NiemcyEUR
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
0.3%
Poprzednio
0.3%
Indeks cen producentów na produkty przemysłowe (sprzedaż krajowa) mierzy w reprezentatywnym stopniu rozwój cen produktów, które są wytwarzane w kopalnictwie, przetwórstwie i przemysłach energetycznym i wodnym oraz są sprzedawane wewnątrz kraju. Ta statystyka cenowa pokrywa zarówno sprzedaż produktów przemysłowych do krajowych kupców na różnych etapach procesu gospodarczego jak również sprzedaż pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Ponieważ indeks producentów mierzy zmiany cen we wczesnym stadium procesu gospodarczego może dostarczać wskaźnik przyszłych trendów w inflacji. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
02:00
Indeks cen producentów r/r
NiemcyEUR
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
3.3%
Poprzednio
3.3%
Indeks cen producentów na produkty przemysłowe (sprzedaż krajowa) mierzy w reprezentatywnym stopniu rozwój cen produktów, które są wytwarzane w kopalnictwie, przetwórstwie i przemysłach energetycznym i wodnym oraz są sprzedawane wewnątrz kraju. Ta statystyka cenowa pokrywa zarówno sprzedaż produktów przemysłowych do krajowych kupców na różnych etapach procesu gospodarczego jak również sprzedaż pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Ponieważ indeks producentów mierzy zmiany cen we wczesnym stadium procesu gospodarczego może dostarczać wskaźnik przyszłych trendów w inflacji. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
03:00
Pewność konsumencka
SzwecjaSEK
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
99.0
Poprzednio
97.5
Badanie tendencji konsumenckiej jest miesięcznym badaniem tendencji gospodarstw domowych w Szwecji. Celem badania jest dostarczenie szybkiego, jakościowego wskaźnika planów gospodarstw domowych dot. zakupu dóbr trwałych, opinii na temat sytuacji gospodarczej w Szwecji i na temat osobistych finansów oraz oczekiwań dot. inflacji i oszczędności. Dane z badania zawierają tzw. procenty netto, które pokazują proporcję gospodarstw domowych wskazujących pozytywną zmianę w konkretnej zmiennej, minus proporcję wskazującą na negatywną zmianę.
03:00
Pewność przetwórstwa
SzwecjaSEK
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
116.2
Badanie tendencji biznesowej pokrywa firmy w sektorze biznesowym. Jest przeprowadzane w celu dostarczenia szybkiego wskaźnika jakościowego aktualnych wyników i oczekiwań biorąc pod uwagę zmienne, dla których nie ma do tej pory dostępnych danych liczbowych. Zmienne w badaniu dotyczą nowych zamówień, produkcji i zatrudnienia. Wśród danych badania są tzw. procenty netto, które pokazują proporcję firm wskazujących pozytywną zmianę w konkretnej zmiennej, minus proporcję wskazujących negatywną zmianę.
04:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
0.2%
Poprzednio
0.1%
CPI (Indeks cen konsumenckich) to główny miernik inflacji Wielkiej Brytanii dla celów makroekonomicznych oraz tworzy bazę dla docelowej wartości inflacji ustalanej przez Rząd. W każdym miesiącu zbiera się ok. 120 000 osobnych cen dla 650 towarów, które tworzą koszyk dóbr i usług Indeksu cen konsumenckich (CPI). Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
04:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
2.5%
Poprzednio
2.4%
CPI (Indeks cen konsumenckich) to główny miernik inflacji Wielkiej Brytanii dla celów makroekonomicznych oraz tworzy bazę dla docelowej wartości inflacji ustalanej przez Rząd. W każdym miesiącu zbiera się ok. 120 000 osobnych cen dla 650 towarów, które tworzą koszyk dóbr i usług Indeksu cen konsumenckich (CPI). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
04:30
Wejściowy Indeks cen producentów m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
0.6%
Poprzednio
0.8%
Indeks cen producentów jest miesięcznym badaniem, które mierzy zmiany w cenach dóbr kupowanych i sprzedawanych przez brytyjskich producentów. Wybierany jest szeroki zbiór produktów reprezentatywnych, a w każdym miesiącu zbierane są ceny stałej grupy produktów. Indeksy cen wejściowych mierzą zmiany w cenach materiałów i paliwa kupionych przez brytyjskich przedsiębiorców w celu przerobienia. Nie są ograniczone do materiałów użytych w końcowym produkcie – zawiera również to, co jest potrzebne dla firmy w codziennej pracy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
04:30
Wejściowy Indeks cen producentów r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
9.6%
Poprzednio
10.0%
Indeks cen producentów jest miesięcznym badaniem, które mierzy zmiany w cenach dóbr kupowanych i sprzedawanych przez brytyjskich producentów. Wybierany jest szeroki zbiór produktów reprezentatywnych, a w każdym miesiącu zbierane są ceny stałej grupy produktów. Indeksy cen wejściowych mierzą zmiany w cenach materiałów i paliwa kupionych przez brytyjskich przedsiębiorców w celu przerobienia. Nie są ograniczone do materiałów użytych w końcowym produkcie – zawiera również to, co jest potrzebne dla firmy w codziennej pracy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
04:30
Indeks cen detalicznych m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
0.2%
Poprzednio
0.1%
Indeks Cen Detalicznych (RPI) jest najbardziej znanym miernikiem inflacji Wielkiej Brytanii do celów krajowych. Jest zwykle używany w prywatnych umowach w celu podwyższenia opłat na utrzymanie i wynajem mieszkań. Mierzy średnią zmianę z miesiąca na miesiąc w cenach dóbr i usług kupowanych przez większość gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Wzór na podstawie którego bazuje się indeks jest w każdym roku zmieniany, głównie poprzez użycie informacji z badań dot. wydatków na żywność. Indeks jest ustalany poprzez użycie dużej i reprezentatywnej selekcji ok. 650 osobnych dóbr i usług, dla których zmiany cen są regularnie mierzone w ok. 150 147 strefach całej Wielkiej Brytanii. Używa się ok. 120 000 osobnych kwot aby stworzyć indeks, który publikuje się każdego miesiąca.
04:30
Indeks cen detalicznych r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
3.4%
Poprzednio
3.3%
Indeks Cen Detalicznych (RPI) jest najbardziej znanym miernikiem inflacji Wielkiej Brytanii do celów krajowych. Jest zwykle używany w prywatnych umowach w celu podwyższenia opłat na utrzymanie i wynajem mieszkań. Mierzy średnią zmianę z miesiąca na miesiąc w cenach dóbr i usług kupowanych przez większość gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Wzór na podstawie którego bazuje się indeks jest w każdym roku zmieniany, głównie poprzez użycie informacji z badań dot. wydatków na żywność. Indeks jest ustalany poprzez użycie dużej i reprezentatywnej selekcji ok. 650 osobnych dóbr i usług, dla których zmiany cen są regularnie mierzone w ok. 150 147 strefach całej Wielkiej Brytanii. Używa się ok. 120,000 osobnych kwot aby stworzyć indeks, który publikuje się każdego miesiąca.
04:30
Ceny domów ONS r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
3.5%
ONS House Price Index. ONS HPI (poprzednio DCLG HPI) jest ważną miarą inflacji cen domów w Wielkiej Brytanii i wraz z Land Registry HPI jest jednym z głównych indeksów cen domów, używanym zarówno przez centralny jak i lokalne rządy by poprzeć wykonywanie decyzji w Wielkiej Brytanii. ONS HPI ma także istotny wkład w część Indeksu Cen Detalicznych (RPI) dotyczącą domów. Wartości indeksu zależą od poziomów wzrostów w średnich cenach domów.
04:30
Główny Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
1.9%
Główny CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) mierzy zmianę w cenie dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, poza szybko zmieniającą się cenowo żywnością, energią, alkoholem i wyrobami tytoniowymi. Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
04:30
Główny Indeks wyjściowych cen producentów m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
0.2%
Poprzednio
0.3%
Indeks cen wyjściowych mierzy zmiany w cenach dóbr produkowanych przez brytyjskich wytwórców (zwykle nazywane są „cenami zza bramy fabryki”) Główny Wyjściowy PPI wyklucza produkty takie jak żywność i energia. Główny PPI jest zwykle lepszą miarą inflacji ponieważ wyklucza takie produkty, których krótkoterminowe ceny mogą zdestabilizować dane dot. inflacji. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
04:30
Główny Indeks wyjściowych cen producentów r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
2.4%
Poprzednio
2.4%
Indeks cen wyjściowych mierzy zmiany w cenach dóbr produkowanych przez brytyjskich wytwórców (zwykle nazywane są „cenami zza bramy fabryki”) Główny Wyjściowy PPI wyklucza produkty takie jak żywność i energia. Główny PPI jest zwykle lepszą miarą inflacji ponieważ wyklucza takie produkty, których krótkoterminowe ceny mogą zdestabilizować dane dot. inflacji. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.
04:30
Wyjściowy indeks cen producentów m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.3%
Indeks cen producentów jest miesięcznym badaniem, które mierzy zmiany w cenach dóbr kupowanych i sprzedawanych przez brytyjskich producentów. Wybierany jest szeroki zbiór produktów reprezentatywnych, a w każdym miesiącu zbierane są ceny stałej grupy produktów. Indeksy cen wyjściowych mierzą zmianę w cenie dóbr produkowanych przez brytyjskich wytwórców (zwykle nazywa się je „cenami z bramy fabryki”). Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
04:30
Wyjściowy Indeks cen producentów r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
3.1%
Poprzednio
3.3%
Indeks cen producentów jest miesięcznym badaniem, które mierzy zmiany w cenach dóbr kupowanych i sprzedawanych przez brytyjskich producentów. Wybierany jest szeroki zbiór produktów reprezentatywnych, a w każdym miesiącu zbierane są ceny stałej grupy produktów. Indeksy cen wyjściowych mierzą zmianę w cenie dóbr produkowanych przez brytyjskich wytwórców (zwykle nazywa się je „cenami z bramy fabryki”). Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w zeszłym roku.
06:00
Zamówienia przemysłowe CBI
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Sondaż zamówień przemysłowych CBI (Konfederacja brytyjskiego przemysłu) dostarcza dodatkowej, szczegółowej analizy skupiającej się na głównych sektorach przemysłowych brytyjskiej, uzupełniony o kwartalne prognozy w sektorze. Używany jest regularnie przez osoby odpowiedzialne za politykę skarbu państwa i Banku Anglii, społeczność biznesową, akademicką i najlepszych analityków rynków finansowych. Jest to najstarszy wskaźnik trendów produkcyjnych w Wielkiej Brytanii jeżeli chodzi o sektor prywatny. Badanie daje ekspertom wysokiej jakości opinię od dyrektorów firm przemysłowych na temat poprzednich i oczekiwanych trendów w produkcji, eksportu, cen, kosztów, intencji inwestycyjnych, pewności biznesowej i użytkowania powierzchni.
07:00
MBA Wnioski hipoteczne
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 14.12.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
1.6%
Tygodniowe badanie aplikacji hipotecznych składa się z 15 wskaźników pokrywających aktywność aplikacji dla stałego poziomu, dostosowanego poziomu, konwencjonalnych i rządowych pożyczek na zakup domów i refinansowanie. Nowy raport publikowany jest w każdą środę z danymi dot. aktywności rynku w poprzednim tygodniu. Tygodniowe dane powstają od 1990 do najbardziej aktualnego tygodnia. Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych (MBA) jest krajowym stowarzyszeniem reprezentujących środowisko finansowe nieruchomości.
08:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
KanadaCAD
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
0.1%
Poprzednio
0.3%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest wskaźnikiem zmian w cenach konsumenckich odczuwanych przez Kanadyjczyków. Uzyskiwany jest z porównania w czasie kosztu stałego koszyka towarów kupowanych przez konsumentów. Ponieważ koszyk zawiera towary niezmiennej lub podobnej jakości i ilości, indeks odzwierciedla czystą zmianę ceny. CPI jest szeroko używany jako wskaźnik zmiany ogólnego poziomu cen konsumenckich lub poziomu inflacji. Ruchy cen dóbr i usług ukazywane w CPI są ważone według relatywnej ważności towarów w całkowitych wydatkach konsumentów. Części koszyka CPI aktualizowane są w okresach mniej więcej co 4 lata; są uzyskiwane z badań gospodarstwa domowego (Badanie Wydatków Gospodarstwa Domowego i Badanie Wydatków na Żywność). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
08:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
KanadaCAD
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
2.2%
Poprzednio
2.4%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest wskaźnikiem zmian w cenach konsumenckich odczuwanych przez Kanadyjczyków. Uzyskiwany jest z porównania w czasie kosztu stałego koszyka towarów kupowanych przez konsumentów. Ponieważ koszyk zawiera towary niezmiennej lub podobnej jakości i ilości, indeks odzwierciedla czystą zmianę ceny. CPI jest szeroko używany jako wskaźnik zmiany ogólnego poziomu cen konsumenckich lub poziomu inflacji. Ruchy cen dóbr i usług ukazywane w CPI są ważone według relatywnej ważności towarów w całkowitych wydatkach konsumentów. Części koszyka CPI aktualizowane są w okresach mniej więcej co 4 lata; są uzyskiwane z badań gospodarstwa domowego (Badanie Wydatków Gospodarstwa Domowego i Badanie Wydatków na Żywność). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
08:30
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
KanadaCAD
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.4%
Miara głównego indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyłącza z wszystkich elementów CPI efekt zmian w podatkach pośrednich i osiem najbardziej zmiennych elementów identyfikowanych przez Bank Kanady: owoce, przygotowanie owoców i orzechów, warzywa i przygotowanie warzyw, koszty odsetek hipotecznych, paliwo naturalne, olej opałowy i inne paliwa, benzyna, transport międzymiastowy; a także produkty tytoniowe i przybory palaczy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
08:30
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
KanadaCAD
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
1.6%
Miara głównego indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyłącza z wszystkich elementów CPI efekt zmian w podatkach pośrednich i osiem najbardziej zmiennych elementów identyfikowanych przez Bank Kanady: owoce, przygotowanie owoców i orzechów, warzywa i przygotowanie warzyw, koszty odsetek hipotecznych, paliwo naturalne, olej opałowy i inne paliwa, benzyna, transport międzymiastowy; a także produkty tytoniowe i przybory palaczy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
08:30
Rachunek bieżący
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
III kw.
Obecnie
 
Prognoza
-122.2 mld USD
Poprzednio
-101.5 mld USD
Amerykańskie rachunki transakcji międzynarodowych są kwartalną sumą transakcji pomiędzy rezydentami amerykańskimi i zagranicznymi zorganizowanymi w trzy szerokie kategorie. Trzy kategorie to rachunek bieżący, rachunek kapitałowy i rachunek finansowy. Rachunek bieżący zawiera importy i eksporty dóbr, usług, dochód i bieżące transfery. Rachunek kapitałowy zawiera przede wszystkim umorzenie długów i transfer dóbr i aktywów finansowych przez migrantów, jako że wjeżdżają oni i opuszczają Stany Zjednoczone. Rachunek finansowy zawiera transakcje dla inwestycji bezpośrednich, portfel inwestycyjny i inne inwestycje oraz aktywa rezerwowe. Pokrycie jest kompletne dla wszystkich osób fizycznych, biznesów i jednostek gospodarczych jak również dla głównych surowców i usług. Transakcje międzynarodowe na dobrach wyceniane są w cenach rynkowych na moment, w którym przekraczają granicę geograficzną (jako zmiana we własności), a wszystkie pozostałe transakcje wyceniane są na moment, w którym zmienia się własność. Transakcje na usługach są uznawane w momencie kiedy usługa zostaje wykonana Wpływy z dochodów inwestycyjnych i płatności są zwykle uznawane zgodnie z ustawą memoriałową z domiarem uznawanym w rachunku finansowym gdy jest to konieczne. Bezpośrednie inwestycje kapitałowe i dochód wyceniane są na podstawie bieżącego kosztu (kosztu wymiany).
10:00
Sprzedaż istniejących domów
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
5.15 mln
Poprzednio
5.22 mln
KRAJOWE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W HANDLU NIERUCHOMOŚCIAMI. Serie sprzedaży istniejących domów są pierwszą miarą nieruchomości mieszkalny. 25 lub ok. 25 dnia każdego miesiąca NAR wydaje statystyki sprzedaży i cen istniejących domów jednorodzinnych dla kraju i dla czterech regionów. Począwszy od 25 lutego 2005 roku dane te zawierają również mieszkania i spółdzielnie jako dodatek do domów jednorodzinnych.
10:30
Zapasy ropy naftowej
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 14.12.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
442.0 mln baryłek
Tygodniowy Raport Statusu Ropy (WPSR) dostarcza czasową informację na temat dostaw i cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych i prognoz. Zapasy ropy naftowej zawierają te krajowe i odprawione przez granicę przechowywane w rafineriach, rurociągach, najętych zbiornikach i w tranzycie do rafinerii. Nie zawiera tych zawartych w Rezerwie Strategicznej Ropy (SPR). Dane dot. dostaw są głównie szacowane na podstawie zgłoszeń firm na koniec tygodnia o 12.00 GMT w poprzedzający piątek. Dane są publikowane elektronicznie po 15:30 GMT w każdą środę. 1 baryłka (US) = 42 galony (US) = 159 litrów.
14:00
Decyzja ws. stopy procentowej
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
19.12.2018
Obecnie
 
Prognoza
2.50%
Poprzednio
2.25%
Pojęcie 'polityka monetarna' odnosi się do działań podjętych przez bank centralny, taki jak Rezerwa Federalna, które wpływają na dostępność i koszt pieniądza i kredytów i pomagają w promowaniu krajowych celów gospodarczych. Akt Rezerwy Federalnej z 1913 roku dał Rezerwie Federalnej odpowiedzialność ustalania polityki monetarnej. Rezerwa Federalna kontroluje trzy narzędzia polityki monetarnej – operacje na otwartym rynku, poziom obniżek i wymagania rezerwy. Zarząd Systemu Rezerwy Federalnej jest odpowiedzialny za poziom obniżki (stopa odsetek pobierana od banków komercyjnych i innych instytucji depozytowych za pożyczki, które otrzymują z ich regionalnej Rezerwy Federalnej Kredytów Bankowych) i wymagania rezerwy (kwota funduszy, które instytucja depozytowa musi utrzymywać w rezerwie przeciw specyficznym zobowiązaniom depozytowym), a Komitet Federalny Otwartego Rynku jest odpowiedzialny za operacje na otwartym rynku (zakupy i sprzedaże amerykańskiego Skarbu Państwa i papierów wartościowych agencji federalnych). Poprzez użycie tych trzech narzędzi Rezerwa Federalna wpływa na zapotrzebowanie na i dostawę bilansów, które instytucje depozytowe muszą utrzymywać w Bankach Rezerwy Federalnej i w tej sposób zmienia poziom funduszy federalnych. Poziom funduszy federalnych jest poziomem odsetek przy których instytucje depozytowe pożyczają bilans w Rezerwie Federalnej do innej instytucji depozytowej w ciągu nocy. Zmiany w poziomie funduszy federalnych rozpoczyna łańcuch zdarzeń, które wpływają na krótkoterminowe poziomy odsetek, poziomy wymiany walut zagranicznych, długoterminowe poziomy bezrobocia, kwotę pieniędzy i kart i, ostatecznie, zakres zmiennych ekonomicznych, włącznie z zatrudnieniem, produkcją i cenami dóbr i usług. Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) składa się z dwunastu członków. FOMC przeprowadza osiem regularnie zaplanowanych spotkań na rok. Na tych spotkaniach Komitet przegląda warunki gospodarcze i finansowe, ustala odpowiednie stanowisko w sprawie polityki monetarnej i ocenia ryzyko wobec jego długoterminowych celów stabilności cen i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
14:00
Oświadczenie FOMC ws. polityki monetarnej
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
19.12.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
16:45
Produkt krajowy brutto k/k
Nowa ZelandiaNZD
Okres
III kw.
Obecnie
 
Prognoza
0.6%
Poprzednio
1.0%
Produkt krajowy brutto (PKB) reprezentuje dochód kraju uzyskany z produkcji w Nowej Zelandii. Zawiera dochód z produkcji wykonywanej zarówo przez nowozelandczyków jak też firmy zagraniczne operujące w Nowej Zelandii. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego kwartału.
16:45
Produkt krajowy brutto r/r
Nowa ZelandiaNZD
Okres
III kw.
Obecnie
 
Prognoza
2.8%
Poprzednio
2.8%
Produkt krajowy brutto (PKB) reprezentuje dochód kraju uzyskany z produkcji w Nowej Zelandii. Zawiera dochód z produkcji wykonywanej zarówo przez nowozelandczyków jak też firmy zagraniczne operujące w Nowej Zelandii. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym kwartałem w poprzednim roku.
16:45
Bilans handlowy
Nowa ZelandiaNZD
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-1.295 mld NZD
Dane są uzyskiwane z dokumentów eksportu i importu złożonych u służb celnych Nowej Zelandii (NZCS). Eksport (wliczają ponowny eksport) liczony jest jako fob (free on board – bezkosztowy na pokładzie) i pokazywany jest w dolarach nowozelandzkich. Wartości szacunkowe używane są dla dóbr, które nie są jeszcze sprzedawane w momencie eksportu, złożone wpisy importu wartościowane są jako cif (cost including insurance and freight – koszt wraz z ubezpieczeniem i frachtu) i są pokazywane w dolarach nowozelandzkich. Wartości bilansu handlowego są wyliczane przez odjęcie importów (cif) od eksportów (fob).
19:30
Zmiana zatrudnienia m/m
AustraliaAUD
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
20 000
Poprzednio
32 800
Wskaźnik zmiany zatrudnienia jest miarą ilości nowych prac stworzonych w australijskiej gospodarce w ciągu poprzedniego miesiąca. Wydatki konsumenckie są blisko związane z tworzeniem nowych miejsc pracy, jako że zatrudnieni zwykle wydają więcej (i jednocześnie dają więcej gospodarce) niż ci, którzy są bezrobotni. Poziomy zatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy wyraźnie wpływa na siłę gospodarki jak również wzrost tego wskaźnika powinien mieć pozytywny wpływ na walutę danego kraju.
19:30
Poziom bezrobocia
AustraliaAUD
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
5.0%
Poprzednio
5.0%
Poziom bezrobocia: liczba osób niezatrudnionych wyrażona w procentach w stosunku do sił roboczych. Siły robocze: ludzie, którzy byli zatrudnieni, lub bezrobotni. Zatrudnieni: Wszystkie osoby powyżej 15 roku życia, które w badanym tygodniu pracowały przez godzinę lub więcej za zapłatę, zysk, opłatę lub płatność w naturze, lub na farmie. Bezrobotni: Ludzie poniżej 15 roku życia, którzy nie byli zatrudnieni w czasie badanego tygodnia i: aktywnie szukali pracy na pełen etat lub część etatu w czasie czterech tygodni aż do końca zakończenia badanego tygodnia (zalicza się: pisanie, dzwonienie lub aplikowanie osobiście do pracodawcy, odpowiadanie na ogłoszenia o prace, sprawdzanie tablic ogłoszeń fabryk lub informacji dostępnej na ekranie dotykowym w biurach Centrelink, rejestrację w Centrelink jako szukający pracy, sprawdzanie lub rejestrowanie się w innej agencji pracy, reklamowanie się lub branie udziału w przetargach) oraz byli gotowi do pracy w czasie badanego tygodnia.
23:00
Oświadczenie Bank of Japan ws. polityki monetarnej
JaponiaJPY
Okres
20.12.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
23:00
Decyzja ws. stopy procentowej
JaponiaJPY
Okres
20.12.2018
Obecnie
 
Prognoza
-0.10%
Poprzednio
-0.10%
Bank of Japan, jako centralny bank Japonii, decyduje i wprowadza politykę monetarną z celem utrzymania stabilności cen. We wprowadzaniu polityki monetarnej, Bank wpływa na wielkość pieniędzy i poziomów odsetek dla celów waluty i kontroli monetarnej, za pomocą jego instrumentów operacyjnych, takich jak operacje rynku pieniężnego włącznie z kupnej i sprzedażą japońskich rządowych papierów wartościowych (JGSs). Podstawowe stanowisko dla polityki monetarnej decydowane jest przez Zarząd Polityki na Spotkaniach dot. Polityki Monetarnej (MPMs). Podczas MPM, zarząd polityki przedyskutowuje sytuację finansową i gospodarczą, decyduje o wytycznych dla operacji rynku pieniężnego i ogłasza decyzję od razu po zakończeniu spotkania. Bazując na wytycznych banki ustalają liczbę dziennych operacji rynku pieniężnego i wybierają typy instrumentów operacyjnych oraz dostarczają i absorbują fundusze na rynku. MPM odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, przez jeden lub dwa dni. Członkowie Zarządu Polityki dyskutują i decydują o wytycznych dla rynku pieniężnego na MPM. Decyzje ws. polityki monetarnej podejmowane są większością głosów spośród dziewięciu członków Zarządu Polityki, który składa się z Prezesa, Dwóch jego zastępców i sześciu innych członków. Bank od razu wydaje swoją decyzję odnośnie polityki monetarnej, takie jak wytyczne dla operacji rynku pieniężnego oraz ich opinie o rozwoju gospodarczym i finansowym, po każdym MPM. Dodatkowo, regularne konferencje prasowe Prezesa, przewodniczącego Zarządu Polityki, są organizowane aby wyjaśnić szczegóły decyzji ws. polityki monetarnej. Bank również wydaje protokoły MPK oraz ich transkrypcje dziesięć lat później, aby wyjaśnić punkty dyskutowane przez Zarząd Polityki w procesie ustalania decyzji. Dodatkowo Bank przygotowuje i publikuje Półroczny Raport na temat waluty i Kontroli Monetalnej dla Sejmu, w czerwcu i grudniu każdego roku i wyjaśnia ich politykę.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Nie posiadasz jeszcze konta?

Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.