Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
02:00
EUR
Niemcy
Końcowy Produkt krajowy brutto k/k
IV kw.
0.0%
0.0%
0.0%
02:00
EUR
Niemcy
Końcowy Produkt krajowy brutto r/r
IV kw.
0.9%
0.9%
0.9%
04:00
EUR
Niemcy
Klimat biznesowy IFO
Luty
98.5
99.0
99.3 R (99.1)
04:00
EUR
Niemcy
Oczekiwania IFO
Luty
93.8
94.2
94.2
04:00
EUR
Niemcy
Bieżąca ocena IFO
Luty
103.4
103.9
104.3
05:00
EUR
strefa euro
Końcowy główny zharmonizowany indeks cen i towarów konsumenckich r/r
Styczeń
1.1%
1.1%
0.9% R (1.1%)
05:00
EUR
strefa euro
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Styczeń
-1.0%
-1.1%
0.0%
05:00
EUR
strefa euro
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Styczeń
1.4%
1.4%
1.5% R (1.4%)
06:00
GBP
Wielka Brytania
Handel dystrybucyjny CBI
Styczeń
 
-
-
08:15
USD
Stany Zjednoczone
Bostic (FED) mówi
22.02.2019
 
-
-
08:30
CAD
Kanada
Sprzedaż detaliczna m/m
Grudzień
-0.1%
0.0%
-0.9%
08:30
CAD
Kanada
Sprzedaż detaliczna bez samochodów m/m
Grudzień
-0.5%
-0.5%
-0.7% R (-0.6%)
10:15
USD
Stany Zjednoczone
Williams (FED) mówi
22.02.2019
 
-
-
10:30
EUR
strefa euro
Mario Draghi (Prezes EBC) mówi
22.02.2019
 
-
-
02:00
Końcowy Produkt krajowy brutto k/k
NiemcyEUR
Okres
IV kw.
Obecnie
0.0%
Prognoza
0.0%
Poprzednio
0.0%
Produkt krajowy brutto (PKB) jest miarą zachowania gospodarki krajowej w danym okresie. Wskazuje wartość dóbr i usług wyprodukowanych na terytorium gospodarczym (wartość dodana) pod warunkiem, że nie są używane jako produkt pośredni do produkcji innych dóbr i usług. W Niemczech PKB liczone jest poprzez dodanie stosunku do produkcji i wydatków. Stosunek do produkcji oznacza, że PKB jest obliczane poprzez wyliczenie wartości dodanej przez wszystkim producentów jako różnicy pomiędzy wartością produkowanych dóbr i usług (efekt końcowy) i pośredniego użycie, dodając podatki na produkty (takie jak tabaka, olej mineralny i VAT), oraz odejmując dodatki na produktach. PKB może być również obliczany jako od strony zapotrzebowania. To co wyliczane jest jako stosunek do wydatków, to wydatek związany z końcowym użyciem dobra lub usługi, tj. wydatek na końcową konsumpcję z gospodarstwa domowego, wydatek na końcową konsumpcję z rzędu, formowanie kapitału i bilansu eksportu i importu (eksport minus import). Pierwsze wskaźniki są kilkukrotnie ponownie sprawdzane aby dodać informację statystyczną, która pojawiła się w międzyczasie. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego kwartału.
02:00
Końcowy Produkt krajowy brutto r/r
NiemcyEUR
Okres
IV kw.
Obecnie
0.9%
Prognoza
0.9%
Poprzednio
0.9%
Produkt krajowy brutto (PKB) jest miarą zachowania gospodarki krajowej w danym okresie. Wskazuje wartość dóbr i usług wyprodukowanych na terytorium gospodarczym (wartość dodana) pod warunkiem, że nie są używane jako produkt pośredni do produkcji innych dóbr i usług. W Niemczech PKB liczone jest poprzez dodanie stosunku do produkcji i wydatków. Stosunek do produkcji oznacza, że PKB jest obliczane poprzez wyliczenie wartości dodanej przez wszystkim producentów jako różnicy pomiędzy wartością produkowanych dóbr i usług (efekt końcowy) i pośredniego użycie, dodając podatki na produkty (takie jak tabaka, olej mineralny i VAT), oraz odejmując dodatki na produktach. PKB może być również obliczany jako od strony zapotrzebowania. To co wyliczane jest jako stosunek do wydatków, to wydatek związany z końcowym użyciem dobra lub usługi, tj. wydatek na końcową konsumpcję z gospodarstwa domowego, wydatek na końcową konsumpcję z rzędu, formowanie kapitału i bilansu eksportu i importu (eksport minus import). Pierwsze wskaźniki są kilkukrotnie ponownie sprawdzane aby dodać informację statystyczną, która pojawiła się w międzyczasie. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.
04:00
Klimat biznesowy IFO
NiemcyEUR
Okres
Luty
Obecnie
98.5
Prognoza
99.0
Poprzednio
99.3 R (99.1)
Indeks klimatu biznesowego Ifo jest bazowany na ok. 7 000 miesięcznych odpowiedzi na badania z firm w sektorze przetwórstwa, konstrukcji, sprzedaży hurtowej i detalicznej. Firmy proszone są o podanie swoich ocen na temat bieżącej sytuacji biznesowej oraz oczekiwań na następne sześć miesięcy. Mogą określić sytuację jako „dobrą”, „satysfakcjonującą” lub „słabą”, a swoje oczekiwania na najbliższe sześć miesięcy określają słowami „bardziej przychylna”, „bez zmian” lub „bardziej nieprzychylna”. Wartość bilansu w sprawie klimatu biznesowego jest różnicą pomiędzy wartością procentową „dobra” i „słaba”, a bilans oczekiwań jest różnicą w procentowych odpowiedziach „bardziej przychylna” i „bardziej nieprzychylna”. Klimat biznesowy jest transformowaną średnią bilansów sytuacji biznesowej i oczekiwań, Indeks używa 100 jako środkowy punkt pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi odpowiedziami. Im dalej wynik jest od 100, tym silniejsze jest dane uczucie.
04:00
Oczekiwania IFO
NiemcyEUR
Okres
Luty
Obecnie
93.8
Prognoza
94.2
Poprzednio
94.2
Indeks Klimatu Biznesowego Ifo to badanie składające się z dwóch równorzędnych indeksów: Bieżąca ocena i Oczekiwania biznesowe. Oczekiwania IFO: Na podstawie oczekiwań firm na następne sześć miesięcy, gdzie firmy oceniają przyszłą sytuację jako lepszą, taką samą lub gorszą.
04:00
Bieżąca ocena IFO
NiemcyEUR
Okres
Luty
Obecnie
103.4
Prognoza
103.9
Poprzednio
104.3
Indeks Klimatu Biznesowego If to badanie składające się z dwóch równorzędnych indeksów: Bieżąca ocena i Oczekiwania biznesowe. Bieżąca Ocena IFO: Mierzy obecne warunki w niemieckim biznesie, bez uwzględnienia przyszłej sytuacji.
05:00
Końcowy główny zharmonizowany indeks cen i towarów konsumenckich r/r
strefa euroEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
1.1%
Prognoza
1.1%
Poprzednio
0.9% R (1.1%)
Zharmonizowane Wskaniki Cen Usług i Towarów Konsumenckich (HICP) są stworzone do międzynarodowych porównań inflacji cen konsumenckich. Indeks reprezentuje HICP bez energii, żywności, alkoholu i produktów nikotynowych – główna inflacja. Jest to całościowa zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
05:00
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
strefa euroEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
-1.0%
Prognoza
-1.1%
Poprzednio
0.0%
Zharmonizowany wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (HICP) stworzony jest do międzynarodowych porównań indlacji cen konsumenckich. HICP używa się w celu oceny zbieżności kryteriów inflacji jak wymagane jest w artykule 121 Traktatu Amsterdamskiego i przez ocenę stabilności cen EBC w celach polityki monetarnej. HICP tworzy się na bazie zharmonizowanych standardów, wiążących wszystkie kraje członkowskie. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z zeszłym miesiącem.
05:00
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
strefa euroEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
1.4%
Prognoza
1.4%
Poprzednio
1.5% R (1.4%)
Zharmonizowany wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (HICP) stworzony jest do międzynarodowych porównań indlacji cen konsumenckich. HICP używa się w celu oceny zbieżności kryteriów inflacji jak wymagane jest w artykule 121 Traktatu Amsterdamskiego i przez ocenę stabilności cen EBC w celach polityki monetarnej. HICP tworzy się na bazie zharmonizowanych standardów, wiążących wszystkie kraje członkowskie. Jest to całkowita zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
06:00
Handel dystrybucyjny CBI
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Handel hurtowy CBI (Konfederacja brytyjskiego przemysłu). Ten miarodajny wskaźnik krótkoterminowego trendu w handlu detalicznym w Wielkiej Brytanii i całościowej dystrybucji handlowej ma dużą wagę w tworzeniu polityki ekonomicznej Banku Anglii i przez rząd. Jest najbardziej respektowanym barometrem handlu giełdowego. Docelowo kierowany do dyrektorów, managerów sprzedaży, badanie obejmuje sprzedaż, zamówienia i giełdę.
08:15
Bostic (FED) mówi
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
22.02.2019
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
08:30
Sprzedaż detaliczna m/m
KanadaCAD
Okres
Grudzień
Obecnie
-0.1%
Prognoza
0.0%
Poprzednio
-0.9%
Szacunki sprzedaży detalicznej, uzyskiwane od sprzedawców detalicznych, są kluczowym wskaźnikiem miesięcznym zakupów konsumenckich w Kanadzie. Ponadto, sprzedaż detaliczna jest ważnym składnikiem Produktu Krajowego Brutto, który mierzy kanadyjską produkcję. Szacunki sprzedaży detalicznej nie zawierają żadnej z form sprzedaży bezpośredniej, które pomijają sklepy detaliczne, np. sprzedaż door-to-door, sprzedaż za pomocą automatów, sprzedaż gazet lub magazynów bezpośrednio przez drukarzy lub osoby publikujące oraz sprzedaż przez kluby książki lub płytowe. Sprzedaż detaliczna przez Internet zawarta jest w tym badaniu tylko jeżeli jest wykonywana przez taką samą strukturę prawną jak firmy detaliczne. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
08:30
Sprzedaż detaliczna bez samochodów m/m
KanadaCAD
Okres
Grudzień
Obecnie
-0.5%
Prognoza
-0.5%
Poprzednio
-0.7% R (-0.6%)
Pokazuje zmiany w całkowitej wartości sprzedaży na poziomie detalicznym z wyłączeniem samochodów osobowych. Sprzedaż samochodów osobowych zajmuje ok. 20% całej Sprzedaży Detalicznej, ale ma tendencję do bycia bardzo zmienną i zniekształcają bazowy trend. Dane bez samochodów są w związku z tym uznawane za lepszą skalę trendów wydatkowych. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
10:15
Williams (FED) mówi
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
22.02.2019
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
10:30
Mario Draghi (Prezes EBC) mówi
strefa euroEUR
Okres
22.02.2019
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.