Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
02:00
EUR
Francja
Wstępny PMI przetwórstwa
Kwiecień
53.4
53.4
53.7
02:00
EUR
Francja
Wstępny PMI usług
Kwiecień
57.4
56.6
56.9
02:30
EUR
Niemcy
Wstępny PMI przetwórstwa
Kwiecień
58.1
57.6
58.2
02:30
EUR
Niemcy
Wstępny PMI usług
Kwiecień
54.1
53.9
53.9
03:00
EUR
strefa euro
Wstępne PMI przetwórstwa
Kwiecień
56.0
56.6
56.6
03:00
EUR
strefa euro
Wstępne PMI usług
Kwiecień
55.0
54.8
54.9
07:30
CAD
Kanada
Sprzedaż hurtowa m/m
Luty
-0.8%
0.3%
0.3% R (0.1%)
08:45
USD
Stany Zjednoczone
Wstępny PMI przetwórstwa
Kwiecień
56.5
55.2
55.6
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Sprzedaż istniejących domów
Marzec
5.60 mln
5.55 mln
5.54 mln
14:30
CAD
Kanada
Poloz (Prezes BOC) mówi
23.04.2018
 
-
-
20:30
AUD
Australia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich k/k
I kw.
 
0.7%
0.6%
20:30
AUD
Australia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
I kw.
 
2.0%
1.9%
02:00
Wstępny PMI przetwórstwa
FrancjaEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
53.4
Prognoza
53.4
Poprzednio
53.7
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Wczesny PMI jest pierwszym z wskaźników ekonomicznym dla każdego miesiąca dostarczający rzetelnego dowodu na zmienne warunki gospodarcze zdecydowanie wcześniej niż porównywalne statystyki rządowe. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics we współpracy z CDAF (www.cdaf.asso.fr). Jest to wstępna ocena.
02:00
Wstępny PMI usług
FrancjaEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
57.4
Prognoza
56.6
Poprzednio
56.9
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze usług. Wczesny PMI jest pierwszym z wskaźników ekonomicznym dla każdego miesiąca dostarczający rzetelnego dowodu na zmienne warunki gospodarcze zdecydowanie wcześniej niż porównywalne statystyki rządowe. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics we współpracy z CDAF (www.cdaf.asso.fr). Jest to wstępna ocena.
02:30
Wstępny PMI przetwórstwa
NiemcyEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
58.1
Prognoza
57.6
Poprzednio
58.2
Indeks Managerów Zakupu (PMI) bazowany jest na miesięcznym kwestionariuszu pytań do dokładnie wybranych firm, które dają zaawansowane wskazanie na to co dzieje się w prywatnym sektorze gospodarki poprzez wskazywanie zmian w niestałych elementach takich jak np. cena końcowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, bezrobocie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym wskaźnikiem ekonomicznym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładny dowód na zmiany w gospodarce dużo szybciej niż statystyki rządowe. Indeks prezentuje się jako indeks o wartości od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny przyszły obraz gospodarki. Jednocześnie odczyty poniżej 50 wskazują na negatywną sytuację w gospodarce. Badanie jest tworzone przez Markit Economics we współpracy z BME (www.bme.de). Jest to szacunek przedwstępny.
02:30
Wstępny PMI usług
NiemcyEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
54.1
Prognoza
53.9
Poprzednio
53.9
Indeks Managerów Zakupu (PMI) bazowany jest na miesięcznym kwestionariuszu pytań do dokładnie wybranych firm, które dają zaawansowane wskazanie na to co dzieje się w prywatnym sektorze gospodarki poprzez wskazywanie zmian w niestałych elementach takich jak np. cena końcowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, bezrobocie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym wskaźnikiem ekonomicznym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładny dowód na zmiany w gospodarce dużo szybciej niż statystyki rządowe. Indeks prezentuje się jako indeks o wartości od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny przyszły obraz gospodarki. Jednocześnie odczyty poniżej 50 wskazują na negatywną sytuację w gospodarce. Badanie jest tworzone przez Markit Economics we współpracy z BME (www.bme.de). Jest to szacunek wstępny.
03:00
Wstępne PMI przetwórstwa
strefa euroEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
56.0
Prognoza
56.6
Poprzednio
56.6
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) bazuje się na miesięcznym badaniu z kwestionariusza w ostrożnie wyselekcjonowanych firmach, które dostarczają wczesne wskazanie na to, co naprawdę dzieje się w sektorze gospodarki prywatnej, głównie przez notowanie zmian takich jak cena wyjściowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym z wskaźników gospodarczym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładnego dowodu na zmiany gospodarcze wcześniej niż w porównywalnych statystykach rządowych. Indeks jest prezentowany jako indeks z wartościami od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny obraz gospodarki. Z drugiej strony odczyty poniżej 50 oznaczają, iż przyszły obraz jest mniej przychulny. Badanie przeprowadza Markit Economics. Jest to ocena przedwstępna.
03:00
Wstępne PMI usług
strefa euroEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
55.0
Prognoza
54.8
Poprzednio
54.9
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) bazuje się na miesięcznym badaniu z kwestionariusza w ostrożnie wyselekcjonowanych firmach, które dostarczają wczesne wskazanie na to, co naprawdę dzieje się w sektorze gospodarki prywatnej, głównie przez notowanie zmian takich jak cena wyjściowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym z wskaźników gospodarczym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładnego dowodu na zmiany gospodarcze wcześniej niż w porównywalnych statystykach rządowych. Indeks jest prezentowany jako indeks z wartościami od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny obraz gospodarki. Z drugiej strony odczyty poniżej 50 oznaczają, iż przyszły obraz jest mniej przychulny. Badanie przeprowadza Markit Economics. Jest to ocena przedwstępna.
07:30
Sprzedaż hurtowa m/m
KanadaCAD
Okres
Luty
Obecnie
-0.8%
Prognoza
0.3%
Poprzednio
0.3% R (0.1%)
Badanie to prezentuje szacunki miesięcznych poziomów sprzedaży w sektorze hurtowników w Kanadzie, w każdej prowincji i na każdym terenie. Badanie dostarcza informacji o wynikach sektora handlu hurtowego i jest ważnym wskaźnikiem kondycji kanadyjskiej gospodarki. Handel hurtowy w prawdziwych warunkach obliczany jest przez skorygowanie bieżącej wartości dolara używając indeksów importu i cen produkcji. Ponieważ wiele dóbr sprzedawanych przez hurtowników jest importowanych, zmiany w wartości dolara kanadyjskiego mogą mieć znaczący wpływ na ceny dóbr kupowanych i sprzedawanych przez hurtowników. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
08:45
Wstępny PMI przetwórstwa
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Kwiecień
Obecnie
56.5
Prognoza
55.2
Poprzednio
55.6
Markit Flash U.S. Manufacturing PMI. Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Wczesny PMI jest pierwszym z wskaźników ekonomicznym dla każdego miesiąca dostarczający rzetelnego dowodu na zmienne warunki gospodarcze zdecydowanie wcześniej niż porównywalne statystyki rządowe. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics. Jest to wstępna ocena.
09:00
Sprzedaż istniejących domów
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Marzec
Obecnie
5.60 mln
Prognoza
5.55 mln
Poprzednio
5.54 mln
KRAJOWE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W HANDLU NIERUCHOMOŚCIAMI. Serie sprzedaży istniejących domów są pierwszą miarą nieruchomości mieszkalny. 25 lub ok. 25 dnia każdego miesiąca NAR wydaje statystyki sprzedaży i cen istniejących domów jednorodzinnych dla kraju i dla czterech regionów. Począwszy od 25 lutego 2005 roku dane te zawierają również mieszkania i spółdzielnie jako dodatek do domów jednorodzinnych.
14:30
Poloz (Prezes BOC) mówi
KanadaCAD
Okres
23.04.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Stephen Poloz jest prezesem Banku Kanady wybranym na siedmioletnią kadencję - od czerwca 2013 do maja 2020 roku.
20:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich k/k
AustraliaAUD
Okres
I kw.
Obecnie
 
Prognoza
0.7%
Poprzednio
0.6%
Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) mierzy zmiany w cenach koszyka dóbr i usług, które są zwykle kupowane przez australijskie gospodarstwa domowe. Wzrost tego wskaźnika oznacza, że konieczne jest więcej Dolarów australijskich, aby zakupić ten sam zestaw głównych elementów konsumpcyjnych. W odróżnieniu od większości innych krajów Australia publikuje CPI kwartalnie, jako zmianę procentową w porównaniu z poprzednim kwartałem roku.
20:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
AustraliaAUD
Okres
I kw.
Obecnie
 
Prognoza
2.0%
Poprzednio
1.9%
Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) mierzy zmiany w cenach koszyka dóbr i usług, które są zwykle kupowane przez australijskie gospodarstwa domowe. Wzrost tego wskaźnika oznacza, że konieczne jest więcej Dolarów australijskich, aby zakupić ten sam zestaw głównych elementów konsumpcyjnych. W odróżnieniu od większości innych krajów Australia publikuje CPI kwartalnie, jako zmianę procentową w porównaniu z poprzednim kwartałem roku.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku
Czatuj z nami