Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
01:00
EUR
Niemcy
Indeks cen producentów m/m
Wrzesień
0.5%
0.2%
0.3%
01:00
EUR
Niemcy
Indeks cen producentów r/r
Wrzesień
3.2%
2.9%
3.1%
01:00
EUR
Finlandia
Poziom bezrobocia
Wrzesień
7.4%
-
7.5%
05:00
GBP
Wielka Brytania
Zamówienia przemysłowe CBI
Październik
-6
-1
-1
07:55
USD
Stany Zjednoczone
Redbook Sprzedaż detaliczna
Тydzień do 19.20.2018
0.0%
-
0.1%
09:00
EUR
strefa euro
Pewność konsumencka
Październik
-2.7
-3.0
-2.9
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Indeks przetwórstwa Richmond FED
Październik
15
25
29
10:20
GBP
Wielka Brytania
Carney (Prezes BOE) mówi
23.10.2018
 
-
-
12:30
USD
Stany Zjednoczone
Bostic (FED) mówi
23.10.2018
 
-
-
19:30
JPY
Japonia
PMI przetwórstwa
Październik
 
-
52.5
01:00
Indeks cen producentów m/m
NiemcyEUR
Okres
Wrzesień
Obecnie
0.5%
Prognoza
0.2%
Poprzednio
0.3%
Indeks cen producentów na produkty przemysłowe (sprzedaż krajowa) mierzy w reprezentatywnym stopniu rozwój cen produktów, które są wytwarzane w kopalnictwie, przetwórstwie i przemysłach energetycznym i wodnym oraz są sprzedawane wewnątrz kraju. Ta statystyka cenowa pokrywa zarówno sprzedaż produktów przemysłowych do krajowych kupców na różnych etapach procesu gospodarczego jak również sprzedaż pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Ponieważ indeks producentów mierzy zmiany cen we wczesnym stadium procesu gospodarczego może dostarczać wskaźnik przyszłych trendów w inflacji. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
01:00
Indeks cen producentów r/r
NiemcyEUR
Okres
Wrzesień
Obecnie
3.2%
Prognoza
2.9%
Poprzednio
3.1%
Indeks cen producentów na produkty przemysłowe (sprzedaż krajowa) mierzy w reprezentatywnym stopniu rozwój cen produktów, które są wytwarzane w kopalnictwie, przetwórstwie i przemysłach energetycznym i wodnym oraz są sprzedawane wewnątrz kraju. Ta statystyka cenowa pokrywa zarówno sprzedaż produktów przemysłowych do krajowych kupców na różnych etapach procesu gospodarczego jak również sprzedaż pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Ponieważ indeks producentów mierzy zmiany cen we wczesnym stadium procesu gospodarczego może dostarczać wskaźnik przyszłych trendów w inflacji. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
01:00
Poziom bezrobocia
FinlandiaEUR
Okres
Wrzesień
Obecnie
7.4%
Prognoza
-
Poprzednio
7.5%
Stosunek bezrobotnych do wszystkich osób w sile roboczej. Oficjalny poziom bezrobocia wyliczany jest jako procent z bezrobotnych w wielku od 15 do 74 roku życia wśród populacji w tym samym wieku. Wszystkie osoby, które są bez pracy przez cały badany tydzień, szukały aktywnie pracy w ciągu poprzednich czterech tygodni jako pracownik lub osoba samozatrudniona i może zaakceptować pracę w ciągu dwóch tygodni klasyfikowana jest jako bezrobotna. Wszystkie osoby w wieku od 15 do 74 roku życia, które były zatrudnione lub bezrobotne w badanym okresie należą do siły roboczej.
05:00
Zamówienia przemysłowe CBI
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Październik
Obecnie
-6
Prognoza
-1
Poprzednio
-1
Sondaż zamówień przemysłowych CBI (Konfederacja brytyjskiego przemysłu) dostarcza dodatkowej, szczegółowej analizy skupiającej się na głównych sektorach przemysłowych brytyjskiej, uzupełniony o kwartalne prognozy w sektorze. Używany jest regularnie przez osoby odpowiedzialne za politykę skarbu państwa i Banku Anglii, społeczność biznesową, akademicką i najlepszych analityków rynków finansowych. Jest to najstarszy wskaźnik trendów produkcyjnych w Wielkiej Brytanii jeżeli chodzi o sektor prywatny. Badanie daje ekspertom wysokiej jakości opinię od dyrektorów firm przemysłowych na temat poprzednich i oczekiwanych trendów w produkcji, eksportu, cen, kosztów, intencji inwestycyjnych, pewności biznesowej i użytkowania powierzchni.
07:55
Redbook Sprzedaż detaliczna
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Тydzień do 19.20.2018
Obecnie
0.0%
Prognoza
-
Poprzednio
0.1%
Badanie LJR Redbook obejmuje 15 sklepów detalicznych w każdym tygodniu aby określić zmiany w sprzedaży. Raport jest z bieżącego miesiąca, gdzie: pierwszym tydzień miesiąca porównywany jest do poprzedniego miesiąca, drugi tydzień porównuje się jako pierwszych dwa tygodnie do poprzedniego miesiąca itd. Indeks Johnson Redbook Index jest prawnie zastrzeżonym wskaźnikiem wzrostu w sprzedaży detalicznej i dostarcza wstępnych ocen trendów w sprzedaży detalicznej przed oficjalnymi wydaniami.
09:00
Pewność konsumencka
strefa euroEUR
Okres
Październik
Obecnie
-2.7
Prognoza
-3.0
Poprzednio
-2.9
Jest jednym z elementów wskaźnika sentymentu gospodarczego.
09:00
Indeks przetwórstwa Richmond FED
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Październik
Obecnie
15
Prognoza
25
Poprzednio
29
Indeks Przetwórstwa jest oceną szerokiej aktywności w sektorze przetwórczym rejonu. Jest to złożony wskaźnik reprezentujący średnią ważoną indeksów dostaw (33 procent), nowych zamówień (40 procent) i zatrudnienia (27 procent). Zero jest średnikiem. Wszystkie badane firmy zlokalizowane są w Piątym Rejonie Rezerw Federalnych, który zawiera Rejon Kolumbii, Maryland, Karolinę Północną, Karolinę Południową, Virginię i większość Zachodniej Virginii. Każdego miesiąca, Badanie Aktywności Przetwórczej wysyłane jest elektronicznie lub pocztą do ok. 220 kontaktów, których rodzaj firmy, rozmiar firmy i lokalizacja całkowicie pasuje do profilu ogólnego przetwórstwa w Rejonie. Respondenci dostarczają informacji na temat bieżącej aktywności, włącznie z dostawami, nowymi zamówieniami, zaległości w zamówieniach i inwentarzy. Dodatkowo, przetwórcy informują nas o warunkach zatrudnienia, cenach i ich oczekiwań dot. aktywności biznesowej na najbliższe sześć miesięcy.
10:20
Carney (Prezes BOE) mówi
Wielka BrytaniaGBP
Okres
23.10.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
12:30
Bostic (FED) mówi
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
23.10.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
19:30
PMI przetwórstwa
JaponiaJPY
Okres
Październik
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
52.5
Indeks Managerów ds. Zakupów (PMI) Nomura/JMMA Japonia jest opracowywany przez Markit Economics we współpracy z Nomura (www.nomura.co.jp) i JMMA – Japoński Związek Zarządzania Materiałami ( www.jmma.gr.jp). Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na miesięcznym badaniu kwestionariuszowym ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na to, co dokładnie dzieje się w gospodarcze sektora prywatnego poprzez wyłapywanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zasobów, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Indeks prezentowany jest jako indeks o wartościach od 1 do 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Z drugiej strony odczyty poniżej 50 oznaczają, że perspektywy są mniej korzystne.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Nie posiadasz jeszcze konta?

Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.