Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
00:00
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności r/r
Maj
0.7%
0.6%
0.7%
00:00
EUR
Finlandia
Poziom bezrobocia
Maj
6.6%
-
6.6%
02:00
EUR
Hiszpania
Indeks cen producentów r/r
Wrzesień
 
-
2.3%
02:30
SEK
Szwecja
Indeks cen producentów m/m
Maj
 
-
-0.7%
02:30
SEK
Szwecja
Indeks cen producentów r/r
Maj
 
-
4.9%
07:30
CAD
Kanada
Sprzedaż hurtowa m/m
Kwiecień
 
-
1.4%
07:55
USD
Stany Zjednoczone
Redbook Sprzedaż detaliczna
Тydzień do
 
-
-2.4%
08:00
USD
Stany Zjednoczone
Indeks cen domów m/m
Kwiecień
 
-
0.1%
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Pewność konsumencka
Czerwiec
 
132.0
134.1
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Sprzedaż nowych domów
Maj
 
0.680 mln
0.673 mln
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Indeks przetwórstwa Richmond FED
Czerwiec
 
-
5
11:00
USD
Stany Zjednoczone
Bostic (FED) mówi
25.06.2019
 
-
-
12:00
USD
Stany Zjednoczone
Powell - Przewodnicząca Fed mówi
25.06.2019
 
-
-
17:30
USD
Stany Zjednoczone
Bullard (FED) mówi
26.06.2019
 
-
-
21:00
NZD
Nowa Zelandia
Decyzja ws. stopy procentowej
26.06.2019
 
1.50%
1.50%
21:00
NZD
Nowa Zelandia
Oświadczenie Reserve Bank of New Zealand ws. stopy procentowej
26.06.2019
 
-
-
00:00
CPI z wyłączeniem cen żywności r/r
JaponiaJPY
Okres
Maj
Obecnie
0.7%
Prognoza
0.6%
Poprzednio
0.7%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
00:00
Poziom bezrobocia
FinlandiaEUR
Okres
Maj
Obecnie
6.6%
Prognoza
-
Poprzednio
6.6%
Stosunek bezrobotnych do wszystkich osób w sile roboczej. Oficjalny poziom bezrobocia wyliczany jest jako procent z bezrobotnych w wielku od 15 do 74 roku życia wśród populacji w tym samym wieku. Wszystkie osoby, które są bez pracy przez cały badany tydzień, szukały aktywnie pracy w ciągu poprzednich czterech tygodni jako pracownik lub osoba samozatrudniona i może zaakceptować pracę w ciągu dwóch tygodni klasyfikowana jest jako bezrobotna. Wszystkie osoby w wieku od 15 do 74 roku życia, które były zatrudnione lub bezrobotne w badanym okresie należą do siły roboczej.
02:00
Indeks cen producentów r/r
HiszpaniaEUR
Okres
Wrzesień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
2.3%
Indeks Cen Przemysłowych (ang. IPRI) (Indeks Cen Produkcyjnych) to wskaźnik sytuacyjny, który mierzy miesięczny rozwój cen produktów wytwarzanych i sprzedawanych na krajowym rynku, podczas pierwszego okresu ich komercjalizacji. Innymi słowy, ceny sprzedaży tych produktów pochodzą z fabryki, która uzyskała je z przedsiębiorstwa przemysłowego w transakcjach, które są wykonywane, poza transportem i kosztami komercjalizacji i fakturowanym VATem. Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
02:30
Indeks cen producentów m/m
SzwecjaSEK
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.7%
Wskaźniki cen producentów w ważnych momentach celują w pokazanie średniej zmiany w cenach na etapie producenta i importu dla różnych przemysłów i grup produktów tj. w pierwszym etapie dystrybucji gdy dobra są dostarczane od szwedzkich producentów lub docierają do Szwecji. Dobra klasyfikowane są w trzech grupach, mianowicie: dobra produkcji szwedzkiej na rynek krajowy, szwedzka produkcja dóbr eksportowanych, dobra importowane. Elementy są klasyfikowane według międzynarodowej nomenklatury składającej się z ok. 6 800 elementów. Główną zmienną jest cena producenta, która jest ceną, którą uzyskuje dana jednostka produkcyjna gdy sprzedaje w pierwszej fazie. Cena odnosi się do poprzednich prac na szwedzkim rynku i fob (free on board – darmowy na statek) dla eksportów. Dla importów cena to cif (cost, insurance, freight – koszt, ubezpieczenie, fracht). Cena powinna być średnią ceną z faktury w zakresie miesiąca. Podatki od wartości dodanej i inne podatki na dobrach nie są zawarte. Jednakże dla serii indeksów dla produktów paliwowych, środowiskowych i podatków energetycznych są dodane do cen. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
02:30
Indeks cen producentów r/r
SzwecjaSEK
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
4.9%
Wskaźniki cen producentów w ważnych momentach celują w pokazanie średniej zmiany w cenach na etapie producenta i importu dla różnych przemysłów i grup produktów tj. w pierwszym etapie dystrybucji gdy dobra są dostarczane od szwedzkich producentów lub docierają do Szwecji. Dobra klasyfikowane są w trzech grupach, mianowicie: dobra produkcji szwedzkiej na rynek krajowy, szwedzka produkcja dóbr eksportowanych, dobra importowane. Elementy są klasyfikowane według międzynarodowej nomenklatury składającej się z ok. 6 800 elementów. Główną zmienną jest cena producenta, która jest ceną, którą uzyskuje dana jednostka produkcyjna gdy sprzedaje w pierwszej fazie. Cena odnosi się do poprzednich prac na szwedzkim rynku i fob (free on board – darmowy na statek) dla eksportów. Dla importów cena to cif (cost, insurance, freight – koszt, ubezpieczenie, fracht). Cena powinna być średnią ceną z faktury w zakresie miesiąca. Podatki od wartości dodanej i inne podatki na dobrach nie są zawarte. Jednakże dla serii indeksów dla produktów paliwowych, środowiskowych i podatków energetycznych są dodane do cen. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego roku.
07:30
Sprzedaż hurtowa m/m
KanadaCAD
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
1.4%
Badanie to prezentuje szacunki miesięcznych poziomów sprzedaży w sektorze hurtowników w Kanadzie, w każdej prowincji i na każdym terenie. Badanie dostarcza informacji o wynikach sektora handlu hurtowego i jest ważnym wskaźnikiem kondycji kanadyjskiej gospodarki. Handel hurtowy w prawdziwych warunkach obliczany jest przez skorygowanie bieżącej wartości dolara używając indeksów importu i cen produkcji. Ponieważ wiele dóbr sprzedawanych przez hurtowników jest importowanych, zmiany w wartości dolara kanadyjskiego mogą mieć znaczący wpływ na ceny dóbr kupowanych i sprzedawanych przez hurtowników. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
07:55
Redbook Sprzedaż detaliczna
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Тydzień do
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-2.4%
Badanie LJR Redbook obejmuje 15 sklepów detalicznych w każdym tygodniu aby określić zmiany w sprzedaży. Raport jest z bieżącego miesiąca, gdzie: pierwszym tydzień miesiąca porównywany jest do poprzedniego miesiąca, drugi tydzień porównuje się jako pierwszych dwa tygodnie do poprzedniego miesiąca itd. Indeks Johnson Redbook Index jest prawnie zastrzeżonym wskaźnikiem wzrostu w sprzedaży detalicznej i dostarcza wstępnych ocen trendów w sprzedaży detalicznej przed oficjalnymi wydaniami.
08:00
Indeks cen domów m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.1%
HPI jest szeroką miarą ruchu pojedynczej rodziny cen domów. HPI jest ważonym indeksem powtarzalnej sprzedaży, oznacza to, że miary średnich zmian cen w powtarzalnych cenach lub refinansowaniu tych samych własności. Informację uzyskuje się poprzez przeglądnięcie powtarzalnych transakcji hipotecznych na własności pojedynczej rodziny, których hipoteki zostały wykupione lub zabezpieczone przez Fannie Mae lub Freddie Mac od stycznia 1975 roku. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
09:00
Pewność konsumencka
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
132.0
Poprzednio
134.1
Badanie pewności konsumenckiej oparte jest na próbie reprezentatywnej 5 000 amerykańskich gospodarstw domowych. Miesięczne badanie przeprowadzane jest przez Radę Nadzorczą RNS. TNS jest największą światową firmą badawczą. Respondenci proszeni są o ocenę relatywnego poziomu bieżących i przyszłych warunków gospodarczych (bieżącej sytuacji i oczekiwań) włącznie z dostępnością pracy, warunkami biznesowymi i ogólną sytuacją ekonomiczną. Wyniki badań są publikowane w wiadomościach gdzie 100 odzwierciedla bieżącą stopę roczną (1985 = 100 punktów).
09:00
Sprzedaż nowych domów
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
0.680 mln
Poprzednio
0.673 mln
Oceny nowych domów jednorodzinnych już sprzedanych lub wystawionych na sprzedaż uzyskuje się z Badania Konstrukcji (SOC) SOC składa się z dwóch części: (1) Badanie użycia pozwoleń (SUP), które ocenia liczbę sprzedaży nowych domów na terenach, na których wymagane jest pozwolenie budowlane i (2) Badanie bez pozwoleń (NP), które ocenia liczbę sprzedaży nowych domów na terenach, na których nie ma konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego. Dom uznaje się za sprzedany albo kiedy podpisany został kontrakt na sprzedaż albo gdy został zaakceptowany depozyt. Zawarte w ocenach są domy, dla których kontrakty sprzedażowe są podpisane lub zaakceptowany depozyt przed faktycznym rozpoczęciem budowy. Oceny również zawierają domy, które są w trakcie budowy lub już kompletne. Badanie nie podaża za zakończeniem („zamknięciem”) transakcji sprzedaży zatem nawet jeżeli transakcja nie została zakończona, dom jest uznawany za sprzedanyt. Dom jest uznawany za będący na sprzedaż gdy pozwolenie na jego budowę zostało wydane przez organ zajmujący się wydawaniem pozwoleń lub rozpoczęły się pracę dot. podstaw lub podmurowania domu w strefach niewymagających pozwolenia, a umowa sprzedaży nie została podpisana ani nie został wniesiony depozyt.
09:00
Indeks przetwórstwa Richmond FED
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
5
Indeks Przetwórstwa jest oceną szerokiej aktywności w sektorze przetwórczym rejonu. Jest to złożony wskaźnik reprezentujący średnią ważoną indeksów dostaw (33 procent), nowych zamówień (40 procent) i zatrudnienia (27 procent). Zero jest średnikiem. Wszystkie badane firmy zlokalizowane są w Piątym Rejonie Rezerw Federalnych, który zawiera Rejon Kolumbii, Maryland, Karolinę Północną, Karolinę Południową, Virginię i większość Zachodniej Virginii. Każdego miesiąca, Badanie Aktywności Przetwórczej wysyłane jest elektronicznie lub pocztą do ok. 220 kontaktów, których rodzaj firmy, rozmiar firmy i lokalizacja całkowicie pasuje do profilu ogólnego przetwórstwa w Rejonie. Respondenci dostarczają informacji na temat bieżącej aktywności, włącznie z dostawami, nowymi zamówieniami, zaległości w zamówieniach i inwentarzy. Dodatkowo, przetwórcy informują nas o warunkach zatrudnienia, cenach i ich oczekiwań dot. aktywności biznesowej na najbliższe sześć miesięcy.
11:00
Bostic (FED) mówi
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
25.06.2019
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
12:00
Powell - Przewodnicząca Fed mówi
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
25.06.2019
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Jerome Powell zastąpiła Janet Yellen na stanowisku prezesa Rezerwy Federalnej USA w lutym 2018 r. na okres następnych czterech lat.
17:30
Bullard (FED) mówi
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
26.06.2019
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
21:00
Decyzja ws. stopy procentowej
Nowa ZelandiaNZD
Okres
26.06.2019
Obecnie
 
Prognoza
1.50%
Poprzednio
1.50%
Reserve Bank używa polityki monetarnej zachowania stabilności cen tak jak definiuje się w Umowy Celów Polityki (PTA). Obecna PTA wymaga aby Bank utrzymał inflację pomiędzy 1 i 3 procentami w średnim okresie. Bank wprowadza politykę monetarną poprzez ustalenie Oficjalnego Poziomu Pieniądza (OCR), który jest rewidowany osiem razy w roku. OCR ma wpływ na ceny pożyczek pieniężnych w Nowej Zelandii i dostarcza dla Reserve Banku środki dające wpływ na poziom aktywności gospodarczej i inflacji. OCR jest dosyć konwencjonalnym narzędziem dla standardów międzynarodowych. W Nowej Zelandii Gubernator jest osobiście odpowiedzialny za wszystkie decyzje ws. polityki monetarnej podjęte przez Bank. Dla odmiany, w Australii Zarząd Banku jest samodzielnie odpowiedzialny za podjęcie decyzji ws. stopy procentowej.
21:00
Oświadczenie Reserve Bank of New Zealand ws. stopy procentowej
Nowa ZelandiaNZD
Okres
26.06.2019
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.