Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
03:30
GBP
Wielka Brytania
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Czerwiec
0.0%
0.2%
0.4%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Czerwiec
2.4%
2.6%
2.4%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Indeks cen detalicznych m/m
Czerwiec
0.3%
0.4%
0.4%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Główny Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Czerwiec
1.9%
2.2%
2.1%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Indeks cen detalicznych r/r
Czerwiec
3.4%
3.5%
3.3%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Wejściowy Indeks cen producentów m/m
Czerwiec
0.2%
0.4%
3.3% R (2.8%)
03:30
GBP
Wielka Brytania
Wejściowy Indeks cen producentów r/r
Czerwiec
10.2%
10.0%
9.6% R (9.2%)
03:30
GBP
Wielka Brytania
Wyjściowy indeks cen producentów m/m
Czerwiec
0.1%
0.3%
0.5% R (0.4%)
03:30
GBP
Wielka Brytania
Wyjściowy Indeks cen producentów r/r
Czerwiec
3.1%
3.2%
3.0% R (2.9%)
03:30
GBP
Wielka Brytania
Główny Indeks wyjściowych cen producentów m/m
Czerwiec
0.2%
0.2%
0.2%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Główny Indeks wyjściowych cen producentów r/r
Czerwiec
2.1%
2.1%
2.1%
04:00
EUR
strefa euro
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Czerwiec
 
-
1.8%
04:00
EUR
strefa euro
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Czerwiec
 
-
0.5%
04:00
EUR
strefa euro
Końcowy główny zharmonizowany indeks cen i towarów konsumenckich r/r
Czerwiec
 
2.0%
2.0%
06:00
USD
Stany Zjednoczone
MBA Wnioski hipoteczne
Tydzień do 13.07.2018
 
-
2.5%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Pozwolenia budowlane
Czerwiec
 
1.339 mln
1.301 mln
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Rozpoczęcia budów
Czerwiec
 
1.320 mln
1.350 mln
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Powell - Przewodnicząca Fed mówi
18.07.2018
 
-
-
09:30
USD
Stany Zjednoczone
Zapasy ropy naftowej
Tydzień do 13.07.2018
 
-
405.2 mln baryłek
13:00
USD
Stany Zjednoczone
Beige Book
18.07.2018
 
-
-
18:50
JPY
Japonia
Bilans handlowy
Czerwiec
 
534 tln JPY
-0.581 tln JPY
18:50
JPY
Japonia
Bilans handlowy SA
Czerwiec
 
-
-0.300 tln JPY
20:30
AUD
Australia
Poziom bezrobocia
Czerwiec
 
-
5.4%
20:30
AUD
Australia
Zmiana zatrudnienia m/m
Czerwiec
 
17 000
12 000
20:30
AUD
Australia
Pewność biznesowa NAB
II kw.
 
-
6
20:30
AUD
Australia
Poziom uczestnictwa
Czerwiec
 
65.5%
65.5%
23:30
EUR
Holandia
Poziom bezrobocia
3 miesiące do
 
-
%3.9
03:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Czerwiec
Obecnie
0.0%
Prognoza
0.2%
Poprzednio
0.4%
CPI (Indeks cen konsumenckich) to główny miernik inflacji Wielkiej Brytanii dla celów makroekonomicznych oraz tworzy bazę dla docelowej wartości inflacji ustalanej przez Rząd. W każdym miesiącu zbiera się ok. 120 000 osobnych cen dla 650 towarów, które tworzą koszyk dóbr i usług Indeksu cen konsumenckich (CPI). Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
03:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Czerwiec
Obecnie
2.4%
Prognoza
2.6%
Poprzednio
2.4%
CPI (Indeks cen konsumenckich) to główny miernik inflacji Wielkiej Brytanii dla celów makroekonomicznych oraz tworzy bazę dla docelowej wartości inflacji ustalanej przez Rząd. W każdym miesiącu zbiera się ok. 120 000 osobnych cen dla 650 towarów, które tworzą koszyk dóbr i usług Indeksu cen konsumenckich (CPI). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
03:30
Indeks cen detalicznych m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Czerwiec
Obecnie
0.3%
Prognoza
0.4%
Poprzednio
0.4%
Indeks Cen Detalicznych (RPI) jest najbardziej znanym miernikiem inflacji Wielkiej Brytanii do celów krajowych. Jest zwykle używany w prywatnych umowach w celu podwyższenia opłat na utrzymanie i wynajem mieszkań. Mierzy średnią zmianę z miesiąca na miesiąc w cenach dóbr i usług kupowanych przez większość gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Wzór na podstawie którego bazuje się indeks jest w każdym roku zmieniany, głównie poprzez użycie informacji z badań dot. wydatków na żywność. Indeks jest ustalany poprzez użycie dużej i reprezentatywnej selekcji ok. 650 osobnych dóbr i usług, dla których zmiany cen są regularnie mierzone w ok. 150 147 strefach całej Wielkiej Brytanii. Używa się ok. 120 000 osobnych kwot aby stworzyć indeks, który publikuje się każdego miesiąca.
03:30
Główny Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Czerwiec
Obecnie
1.9%
Prognoza
2.2%
Poprzednio
2.1%
Główny CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) mierzy zmianę w cenie dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, poza szybko zmieniającą się cenowo żywnością, energią, alkoholem i wyrobami tytoniowymi. Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
03:30
Indeks cen detalicznych r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Czerwiec
Obecnie
3.4%
Prognoza
3.5%
Poprzednio
3.3%
Indeks Cen Detalicznych (RPI) jest najbardziej znanym miernikiem inflacji Wielkiej Brytanii do celów krajowych. Jest zwykle używany w prywatnych umowach w celu podwyższenia opłat na utrzymanie i wynajem mieszkań. Mierzy średnią zmianę z miesiąca na miesiąc w cenach dóbr i usług kupowanych przez większość gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Wzór na podstawie którego bazuje się indeks jest w każdym roku zmieniany, głównie poprzez użycie informacji z badań dot. wydatków na żywność. Indeks jest ustalany poprzez użycie dużej i reprezentatywnej selekcji ok. 650 osobnych dóbr i usług, dla których zmiany cen są regularnie mierzone w ok. 150 147 strefach całej Wielkiej Brytanii. Używa się ok. 120,000 osobnych kwot aby stworzyć indeks, który publikuje się każdego miesiąca.
03:30
Wejściowy Indeks cen producentów m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Czerwiec
Obecnie
0.2%
Prognoza
0.4%
Poprzednio
3.3% R (2.8%)
Indeks cen producentów jest miesięcznym badaniem, które mierzy zmiany w cenach dóbr kupowanych i sprzedawanych przez brytyjskich producentów. Wybierany jest szeroki zbiór produktów reprezentatywnych, a w każdym miesiącu zbierane są ceny stałej grupy produktów. Indeksy cen wejściowych mierzą zmiany w cenach materiałów i paliwa kupionych przez brytyjskich przedsiębiorców w celu przerobienia. Nie są ograniczone do materiałów użytych w końcowym produkcie – zawiera również to, co jest potrzebne dla firmy w codziennej pracy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
03:30
Wejściowy Indeks cen producentów r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Czerwiec
Obecnie
10.2%
Prognoza
10.0%
Poprzednio
9.6% R (9.2%)
Indeks cen producentów jest miesięcznym badaniem, które mierzy zmiany w cenach dóbr kupowanych i sprzedawanych przez brytyjskich producentów. Wybierany jest szeroki zbiór produktów reprezentatywnych, a w każdym miesiącu zbierane są ceny stałej grupy produktów. Indeksy cen wejściowych mierzą zmiany w cenach materiałów i paliwa kupionych przez brytyjskich przedsiębiorców w celu przerobienia. Nie są ograniczone do materiałów użytych w końcowym produkcie – zawiera również to, co jest potrzebne dla firmy w codziennej pracy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
03:30
Wyjściowy indeks cen producentów m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Czerwiec
Obecnie
0.1%
Prognoza
0.3%
Poprzednio
0.5% R (0.4%)
Indeks cen producentów jest miesięcznym badaniem, które mierzy zmiany w cenach dóbr kupowanych i sprzedawanych przez brytyjskich producentów. Wybierany jest szeroki zbiór produktów reprezentatywnych, a w każdym miesiącu zbierane są ceny stałej grupy produktów. Indeksy cen wyjściowych mierzą zmianę w cenie dóbr produkowanych przez brytyjskich wytwórców (zwykle nazywa się je „cenami z bramy fabryki”). Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
03:30
Wyjściowy Indeks cen producentów r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Czerwiec
Obecnie
3.1%
Prognoza
3.2%
Poprzednio
3.0% R (2.9%)
Indeks cen producentów jest miesięcznym badaniem, które mierzy zmiany w cenach dóbr kupowanych i sprzedawanych przez brytyjskich producentów. Wybierany jest szeroki zbiór produktów reprezentatywnych, a w każdym miesiącu zbierane są ceny stałej grupy produktów. Indeksy cen wyjściowych mierzą zmianę w cenie dóbr produkowanych przez brytyjskich wytwórców (zwykle nazywa się je „cenami z bramy fabryki”). Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w zeszłym roku.
03:30
Główny Indeks wyjściowych cen producentów m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Czerwiec
Obecnie
0.2%
Prognoza
0.2%
Poprzednio
0.2%
Indeks cen wyjściowych mierzy zmiany w cenach dóbr produkowanych przez brytyjskich wytwórców (zwykle nazywane są „cenami zza bramy fabryki”) Główny Wyjściowy PPI wyklucza produkty takie jak żywność i energia. Główny PPI jest zwykle lepszą miarą inflacji ponieważ wyklucza takie produkty, których krótkoterminowe ceny mogą zdestabilizować dane dot. inflacji. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
03:30
Główny Indeks wyjściowych cen producentów r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Czerwiec
Obecnie
2.1%
Prognoza
2.1%
Poprzednio
2.1%
Indeks cen wyjściowych mierzy zmiany w cenach dóbr produkowanych przez brytyjskich wytwórców (zwykle nazywane są „cenami zza bramy fabryki”) Główny Wyjściowy PPI wyklucza produkty takie jak żywność i energia. Główny PPI jest zwykle lepszą miarą inflacji ponieważ wyklucza takie produkty, których krótkoterminowe ceny mogą zdestabilizować dane dot. inflacji. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.
04:00
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
strefa euroEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
1.8%
Zharmonizowany wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (HICP) stworzony jest do międzynarodowych porównań indlacji cen konsumenckich. HICP używa się w celu oceny zbieżności kryteriów inflacji jak wymagane jest w artykule 121 Traktatu Amsterdamskiego i przez ocenę stabilności cen EBC w celach polityki monetarnej. HICP tworzy się na bazie zharmonizowanych standardów, wiążących wszystkie kraje członkowskie. Jest to całkowita zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
04:00
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
strefa euroEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.5%
Zharmonizowany wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (HICP) stworzony jest do międzynarodowych porównań indlacji cen konsumenckich. HICP używa się w celu oceny zbieżności kryteriów inflacji jak wymagane jest w artykule 121 Traktatu Amsterdamskiego i przez ocenę stabilności cen EBC w celach polityki monetarnej. HICP tworzy się na bazie zharmonizowanych standardów, wiążących wszystkie kraje członkowskie. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z zeszłym miesiącem.
04:00
Końcowy główny zharmonizowany indeks cen i towarów konsumenckich r/r
strefa euroEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
2.0%
Poprzednio
2.0%
Zharmonizowane Wskaniki Cen Usług i Towarów Konsumenckich (HICP) są stworzone do międzynarodowych porównań inflacji cen konsumenckich. Indeks reprezentuje HICP bez energii, żywności, alkoholu i produktów nikotynowych – główna inflacja. Jest to całościowa zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
06:00
MBA Wnioski hipoteczne
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 13.07.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
2.5%
Tygodniowe badanie aplikacji hipotecznych składa się z 15 wskaźników pokrywających aktywność aplikacji dla stałego poziomu, dostosowanego poziomu, konwencjonalnych i rządowych pożyczek na zakup domów i refinansowanie. Nowy raport publikowany jest w każdą środę z danymi dot. aktywności rynku w poprzednim tygodniu. Tygodniowe dane powstają od 1990 do najbardziej aktualnego tygodnia. Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych (MBA) jest krajowym stowarzyszeniem reprezentujących środowisko finansowe nieruchomości.
07:30
Pozwolenia budowlane
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
1.339 mln
Poprzednio
1.301 mln
Statystyki dot. jednostek mieszkaniowych autoryzowanych przez pozwolenia budowlane zawierają jednostki mieszkaniowe mające zezwolenie prawnie potwierdzone przez właściwą jednostkę zajmującą się pozwoleniami na budynek lub pozwolenie na danej strefie. Nie wszystkie tereny kraju wymagają pozwolenia budowlanego lub pozwolenia na danej strefie. Statystyki pokazują jedynie te tereny, które potrzebują pozwolenia. Bieżące badania wskazują, że budowy są rozpoczęte dla wszystkich, ale tylko niewielki procent jednostek mieszkaniowych ma autoryzację w postaci pozwolenia budowlanego. Większość zwykle rozpoczyna się w miesiącu wydawania pozwolenia budowlanego a większość z reszty rozpoczyna się w ciągu trzech kolejnych miesięcy. Z powodu tego opóźnienia, statystyki autoryzacji jednostki mieszkaniowej nie pokazuje liczby jednostek, które są przeznaczone do budowy w ukazanym okresie i nie powinny zatem być interpretowane bezpośrednio jako „rozpoczęcia budów domów”.
07:30
Rozpoczęcia budów
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
1.320 mln
Poprzednio
1.350 mln
Rozpoczęcie budowy występuje wtedy gdy rozpoczynają się wykopy dla podstaw lub podmurowań budynku. Wszystkie domy w budynkach wielorodzinnych definiowane są jako rozpoczęte kiedy rozpoczęły się wykopy pod budynek. Początek statystyk ma miejsce we wrześniu 1992 roku, ocenia rozpoczęcia budowy domów zawierając także jednostki w strukturach mieszkaniowych będących całkowicie przebudowanych lub budowanych na istniejącym podmurowaniu. Rozpoczęcie budowy ocenia się dla wszystkich rejonów Stanów Zjednoczonych bez badania czy wymagane są pozwolenia budowlane.
09:00
Powell - Przewodnicząca Fed mówi
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
18.07.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Jerome Powell zastąpiła Janet Yellen na stanowisku prezesa Rezerwy Federalnej USA w lutym 2018 r. na okres następnych czterech lat.
09:30
Zapasy ropy naftowej
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 13.07.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
405.2 mln baryłek
Tygodniowy Raport Statusu Ropy (WPSR) dostarcza czasową informację na temat dostaw i cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych i prognoz. Zapasy ropy naftowej zawierają te krajowe i odprawione przez granicę przechowywane w rafineriach, rurociągach, najętych zbiornikach i w tranzycie do rafinerii. Nie zawiera tych zawartych w Rezerwie Strategicznej Ropy (SPR). Dane dot. dostaw są głównie szacowane na podstawie zgłoszeń firm na koniec tygodnia o 12.00 GMT w poprzedzający piątek. Dane są publikowane elektronicznie po 15:30 GMT w każdą środę. 1 baryłka (US) = 42 galony (US) = 159 litrów.
13:00
Beige Book
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
18.07.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Raport ten, znany jako Beżowa Księga, publikowany jest osiem razy w roku. Każdy Bank Rezerw Federalnych zbiera niepotwierdzone informacje nt. bieżących warunków gospodarczych w ich rejonie poprzez raporty od dyrektorów banków i oddziałów oraz rozmów z kluczowymi kontaktami biznesowymi, ekonomistami, ekspertami ds. rynku oraz innych źródeł. Beżowa księga podsumowuje te informacje z podziałem na rejon i sektor. Ogólne podsumowanie raportów z dwunastu rejonów przygotowywane jest rotacyjnie przez wyznaczony Bank Rezerw Federalnych.
18:50
Bilans handlowy
JaponiaJPY
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
534 tln JPY
Poprzednio
-0.581 tln JPY
'Bilans handlowy' pokrywa transakcje międzynarodowe 'dóbr' (eksporty i importy), które są rejestrowane w wartości rynkowej na bazie free on board – darmowe na statku (FOB). Bilans handlowy składa się z pięciu kategorii generalnego handlu towarowego, dóbr do przetworzenia, napraw dóbr, dóbr nabytych w portach przez przewoźników i niepieniężnego złota. Jednakże transakcje niemonetarnym złotem dotyczące inwestycji w złocie lub rachunków oszczędnościowych w złocie nie są brane pod uwagę. 'Generalny handel towarowy' pokrywa transakcje dóbr ruchomymi dobrami ze zmianami we własności pomiędzy rezydentami i nierezydentami. 'Dobra do przetworzenia' pokrywają materiały przetwórcze eksportowane (importowane) do przetwórstwa i produktów, które są ponownie importowane (ponownie eksportowane) po przetworzeniu, które są rejestrowane na bazie brutto. 'Naprawy dóbr' pokrywają liczbę napraw dla dóbr ruchomych, takich jak statki i samoloty, będące własnością rezydentów (nierezydentów). 'Dobra nabyte przez w portach przez przewoźników' pokrywają transakcje zawierające paliwa, żywność i inne dobra nabyte w Japonii (za granicą) przez przewoźników (statki, samoloty) będące własnością nierezydentów (rezydentów). 'Niepieniężne złoto' pokrywa wszystkie transakcje w złocie, z wyjątkiem złota trzymanego przez władze jako aktywa rezerwowe (złoto pieniężne) i inwestycji złotem na rachunkach oszczędnościowych złota.
18:50
Bilans handlowy SA
JaponiaJPY
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.300 tln JPY
Dla krótkoterminowych wskaźników, cykle, które są odpowiednie dla trendów gospodarczych i które zgodnie z definicją mają okresy dłuższe niż jeden rok, zwykle są pod wpływem krótkoterminowych wahań (trendów, wahań gospodarczych, wahań sezonowych, wahań kalendarzowych, innych lub nieregularnych wahań). W konsekwencji, analiza bieżącej fazy cyklu biznesowego jest dosyć trudna. Aby poprawić dokładność analiz trendów gospodarczych, zwykle stosuje się techniki filtracji matematycznej aby usunąć takie wahania z serii czasowych.
20:30
Poziom bezrobocia
AustraliaAUD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
5.4%
Poziom bezrobocia: liczba osób niezatrudnionych wyrażona w procentach w stosunku do sił roboczych. Siły robocze: ludzie, którzy byli zatrudnieni, lub bezrobotni. Zatrudnieni: Wszystkie osoby powyżej 15 roku życia, które w badanym tygodniu pracowały przez godzinę lub więcej za zapłatę, zysk, opłatę lub płatność w naturze, lub na farmie. Bezrobotni: Ludzie poniżej 15 roku życia, którzy nie byli zatrudnieni w czasie badanego tygodnia i: aktywnie szukali pracy na pełen etat lub część etatu w czasie czterech tygodni aż do końca zakończenia badanego tygodnia (zalicza się: pisanie, dzwonienie lub aplikowanie osobiście do pracodawcy, odpowiadanie na ogłoszenia o prace, sprawdzanie tablic ogłoszeń fabryk lub informacji dostępnej na ekranie dotykowym w biurach Centrelink, rejestrację w Centrelink jako szukający pracy, sprawdzanie lub rejestrowanie się w innej agencji pracy, reklamowanie się lub branie udziału w przetargach) oraz byli gotowi do pracy w czasie badanego tygodnia.
20:30
Zmiana zatrudnienia m/m
AustraliaAUD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
17 000
Poprzednio
12 000
Wskaźnik zmiany zatrudnienia jest miarą ilości nowych prac stworzonych w australijskiej gospodarce w ciągu poprzedniego miesiąca. Wydatki konsumenckie są blisko związane z tworzeniem nowych miejsc pracy, jako że zatrudnieni zwykle wydają więcej (i jednocześnie dają więcej gospodarce) niż ci, którzy są bezrobotni. Poziomy zatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy wyraźnie wpływa na siłę gospodarki jak również wzrost tego wskaźnika powinien mieć pozytywny wpływ na walutę danego kraju.
20:30
Pewność biznesowa NAB
AustraliaAUD
Okres
II kw.
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
6
Badanie obecnego stanu sektora biznesowego w Australii. Na podstawie sondaży w 350 przedsiębiorstwach – zarówno dużych jak i małych, NAB (National Australia Bank – Krajowy Bank Australii) zdobywa miesięczne i kwartalne raporty z danych statystycznych. Firmy pytane są o przekazywane zamówienia, warunki handlu, sprzedaż eksportową, zyski, wydatki kapitałowe i zatrudnienie. Odczyt większy niż zero wskazuje, że więcej firm jest świadomych wzrostu niż tych, które uważają, że nastąpi spadek. Kwartalna wersja zwykle ma większy wpływ z powodu większego rozmiaru próby oraz większej ilości pytań dotyczących oczekiwań.
20:30
Poziom uczestnictwa
AustraliaAUD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
65.5%
Poprzednio
65.5%
Poziom uczestnictwa to stosunek pomiędzy siłą roboczą, a liczbą populacji w tej samej grupie wiekowej. Siły robocze to liczba osób zatrudnionych i bezrobotnych, ale aktywnie szukających pracy. Poziom uczestnictwa pokazuje jak bardzo populacja jest w stanie i chce pracować. Wskaźnik jest obrazem potencjału produktywności oraz aktualnych warunków na australijskim rynku pracy.
23:30
Poziom bezrobocia
HolandiaEUR
Okres
3 miesiące do
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
%3.9
Niepracujące siły robocze są głównym wskaźnikiem rozmiaru bezrobocia. Niepracujące siły robocze składają się z ludzi w wieku od 15 do 64 lat niepracujących lub pracujących mniej niż dwanaście godzin w tygodniu, którzy aktywnie szukają pracy na więcej niż 12 godzin w tygodniu i którzy są w stanie zacząć pracę od zaraz. Od lutego 2003 roku holenderscy statystycy publikują trzymiesięczne średnie poziomy niepracujących sił roboczych na podstawie badania sił roboczym i rachunków pracy. Oprócz statystyk niepracujących sił roboczych Holandia oblicza również dane dot. zarejestrowanego bezrobocia. Zarejestrowane bezrobocie to ludzie w wieku od 16 do 64 lat, którzy nie pracują lub pracują mniej niż dwanaście godzin w tygodniu, którzy są zarejestrowani w urzędzie pracy.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Nie posiadasz jeszcze konta?

Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.

Czatuj z nami
Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.
Ostrzeżenie o ryzyku
Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.