Back to top

Aggregering vs. hedging

Hva er hedgingmodusen, og hvordan skiller den seg fra aggregatmodus?
Hedgingmodus er en avansert handlemodus som lar deg åpne flere posisjoner med samme instrument. Hver posisjon utføres til gjeldende markedspris og åpnes som en separat posisjon i Trading 212 PRO-plattformen.

I aggregatmodus derimot, kan du kun åpne én posisjon for hvert instrument. Hver nye posisjon blir lagt til i den forrige posisjonen og det blir regnet ut en snittpris.
Trading 212
Hva er fordelene med hedging?

Risikostyring er en kritisk viktig del av handlestrategien din, og hedging er en av de mest populære metodene for dette. Det kan brukes til å beskytte åpne posisjoner og redusere risikoen for ugunstige justeringer i markedet.

Når du handler i hedgingmodus kan du åpne flere posisjoner med samme instrument. Det innebærer at du både kan ha korte og lange posisjoner for et gitt instrument. Hedging kan forbedre risikostyringen din. Med separate posisjoner kan du legge til en hvilken som helst posisjon eller lukke den delvis for å sikre deler av fortjenesten og begrense potensielt tap.

Hva er sammenslåing?

Sammenslåing er å kombinere verdiene i to eller flere posisjoner til en samlet verdi. Alternativet sammenslåing er kun tilgjengelig i hedgingmodus. Du kan ikke bruke det når du handler i aggregatmodus. Den viktigste fordelen er å helt eller delvis lukke posisjonen uten å måtte betale spredningen to ganger. Du kommer til å finne to alternativer for sammenslåing i Trading 212 PRO-plattformen:

Enkel lukking (1) – Alternativet enkel lukking lar deg slå sammen to posisjoner med motsatt fortegn. Ved å slå sammen posisjonene i stedet for å lukke dem separat, sparer du spredningen for det sammenslåtte beløpet.

Flere lukkinger (2) – Alternativet Flere lukkinger samler flere åpne posisjoner med motsatt fortegn. Ved å slå sammen posisjonene i stedet for å lukke dem separat, sparer du spredningen for det sammenslåtte beløpet. Posisjonene som ble åpnet først blir også lukket først. Utførelsesprisen er prisen for de nyeste posisjonene.

Trading 212
To handlemoduser på samme plattform

Du kan bruke Innstillinger-menyen til å bytte mellom aggregatmodus og hedgingmodus. Husk at det kun er mulig å bytte modus når det ikke finnes noen åpne posisjoner eller venteordre.

Trading 212
Tabell for sammenligning
Funksjoner
Spesifikt for hedgingmodus
Spesifikt for aggregatmodus
Åpne flere posisjoner med samme instrument
Sammenslåing
Inngangs-venteordrer
(grense/stopp, OCO,
hvis/så)
(grense/stopp, OCO,
hvis/så)
Tilknyttede venteordre
(følgestopp,
gevinst/tap)
(følgestopp,
gevinst/tap)
Reversere posisjonene

Klar til å starte? Det er GRATIS og tar kun 30 sekunder!

Handle med valuta, gull, olje og CFD-er direkte i nettleseren din.

Få en GRATIS 100 000 kr demokonto
Risikovarsel
Chat med oss