Analisis

Daily Analysis of DAX

During the trading hours yesterday, the DAX raised its value from 13458.2 to 13508.5 points. This morning the index is traded at 13558.1. According to the analysis of Trading212, if the German leading index breaks the resistance levels at 13548.2 - 13562.8 points, the aim will be reaching and testing the zone 13588.1 - 13595.3. If it is successful, the upward trend will continue to 13656.8 - 13671.4 points. If the DAX drops below the support levels at 13454.2 - 13439.6, it will try to find next support at 13378.1 - 13370.8. In case of breaking down, the downward trend will continue to 13345.6 - 13331.1 points.

Daily Analysis of Silver

During the trading hours yesterday, the Silver lowered its value from 17.05 USD to 17.00 USD. This morning it is trading at 17.02 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Silver breaks the resistance levels at 17.07 - 17.09 USD, the aim will be reaching and testing the zone 17.15 - 17.17 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 17.22 - 17.24 USD. If the precious metal drops below the support levels at 16.93 - 16.92 USD, it will try to find next support at 16.86 - 16.85 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 16.78 - 16.77 USD.

Daily Analysis of Gold

During the trading hours yesterday, the Spot Gold lowered its value from 1335.13 USD to 1333.80 USD. This morning it is trading at 1336.95 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Gold breaks the resistance levels at 1336.81 - 1337.42 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1339.81 - 1340.12 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1344.05 - 1344.66 USD. If the precious metal drops below the support levels at 1330.18 - 1329.57 USD, it will try to find next support at 1325.64 - 1325.33 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1322.94 - 1322.33 USD.

Daily Analysis of Crude Oil

During the trading hours yesterday, the March Crude Oil futures raised their value from 63.46 USD to 63.91 USD per barrel. This morning they are trading at 63.96 USD. According to the analysis of Trading212, if Crude Oil futures break the resistance levels at 64.33 - 64.45 USD, the aim will be reaching and testing the zone 64.75 - 64.81 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 65.41 - 65.52 USD. If the Crude Oil futures drop below the support levels at 63.38 - 63.26 USD, they will try to find next support at 62.67 - 62.61 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 62.31 - 62.19 USD.

Daily Analysis of USD/CAD

During the trading hours yesterday, the US dollar lowered its value from 1.2474 CAD to 1.2442 CAD. This morning the currency pair is trading at 1.2478 CAD. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 1.2473 - 1.2481 CAD, the aim will be reaching and testing the zone 1.2515 - 1.2519 CAD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.2535 - 1.2543 CAD. If USD drops below the support levels at 1.2419 - 1.2411 CAD, it will try to find next support at 1.2396 - 1.2392 CAD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.2357 - 1.2351 CAD.

Daily Analysis of AUD/USD

During the trading hours yesterday, the Australian dollar raised its value from 0.7997 USD to 0.8015 USD. This morning the currency pair is trading at 0.7970 USD. According to the analysis of Trading212, if Australian dollar breaks the resistance levels at 0.8035 - 0.8039 USD, the aim will be reaching and testing the zone 0.8055 - 0.8057 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 0.8084 - 0.8088 USD. If Australian dollar drops below the support levels at 0.7991 - 0.7986 USD, it will try to find next support at 0.7961 - 0.7958 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.7942 - 0.7937 USD.

Daily Analysis of USD/JPY

During the trading hours yesterday, the US dollar raised its value from 110.55 JPY to 110.90 JPY. This morning the currency pair is trading at 110.62 JPY. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 111.25 - 111.27 JPY, the aim will be reaching and testing the zone 111.60 - 111.61 JPY. If it is successful, the upward trend will continue to 111.98 - 112.01 JPY. If USD drops below the support levels at 110.54 - 110.52 JPY, it will try to find next support at 110.15 - 110.14 JPY. In case of breaking down, the downward trend will continue to 109.81 - 109.79 JPY.

Daily Analysis of GBP/USD

During the trading hours yesterday, the pound raised its value from 1.3887 USD to 1.3984 USD. This morning the currency pair is trading at 1.3953 USD. According to the analysis of Trading212, if GBP breaks the resistance levels at 1.4031 - 1.4051 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.4077 - 1.4087 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.4164 - 1.4184 USD. If GBP drops below the support levels at 1.3917 - 1.3897 USD, it will try to find next support at 1.3821 - 1.3810 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.3784 - 1.3764 USD.

Daily Analysis of USD/CHF

During the trading hours yesterday, the US dollar raised its value from 0.9608 CHF to 0.9618 CHF. This morning the currency pair is trading at 0.9639 CHF. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 0.9641 - 0.9641 CHF, the aim will be reaching and testing the zone 0.9663 - 0.9664 CHF. If it is successful, the upward trend will continue to 0.9688 - 0.9689 CHF. If USD drops below the support levels at 0.9594 - 0.9593 CHF, it will try to find next support at 0.9569 - 0.9569 CHF. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.9547 - 0.9546 CHF.

Daily Analysis of EUR/USD

During the trading hours yesterday, the euro lowered its value from 1.2268 USD to 1.2261 USD. This morning the currency pair is trading at 1.2248 USD. According to the analysis of Trading212, if euro breaks the resistance levels at 1.2283 - 1.2289 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.2305 - 1.2308 USD. If it is successful, the trend will continue to 1.2341 - 1.2346 USD. If euro drops below the support levels at 1.2233 - 1.2226 USD, it will try to find next support at 1.2195 - 1.2191 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.2176 - 1.2169 USD.

Maklumat ini tidak merangkumi nasihat pelaburan, syor, atau pujukan untuk membeli atau menjual instrumen kewangan. Trading 212 tidak menerima sebarang tanggungjawab untuk sebarang penggunaan yang mungkin dibuat daripada maklumat yang disediakan dan untuk apa-apa yang mungkin terhasil daripadanya. Tiada jaminan tersurat diberi tentang ketepatan dan kesempurnaan maklumat ini. Dengan yang demikian, mana-mana individu yang bertindak ke atasnya berbuat demikian dengan risiko sendiri sepenuhnya. Harap maklum bahawa berjual CFD melibatkan risiko kerugian yang ketara.

CFD adalah produk berkeumpilan. Jual beli CFD mungkin tidak sesuai untuk semua orang dan boleh mengakibatkan kerugian yang melebihi deposit anda, jadi sila pastikan anda memahami risiko yang berkaitan dengan sepenuhnya. Baca lebih lanjut.

Trading 212 ialah nama dagangan Trading 212 UK Ltd., Trading 212 CY Ltd. (Dahulu: Avus Capital CY Ltd.) dan Trading 212 Ltd.

Trading 212 UK Ltd. didaftarkan di England dan Wales (Nombor pendaftaran 8590005). Trading 212 UK Ltd. telah diberi kebenaran dan dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perlakuan Kewangan (Nombor Pendaftaran 609146).

Trading 212 CY Ltd. (Dahulu: Avus Capital CY Ltd.) didaftarkan di Cyprus (Nombor Pendaftaran 343308). Trading 212 CY Ltd. (Dahulu: Avus Capital CY Ltd.) diberi kuasa dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Saham Cyprus (Nombor lesen 290/16).

Trading 212 Ltd. didaftarkan di Bulgaria (Nombor pendaftaran 201659500). Trading 212 Ltd. diberi kuasa dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Pemantauan Kewangan (Nombor pendaftaran RG-03-0237).

Maklumat di laman ini tidak ditujukan kepada penduduk Amerika Syarikat dan tidak dihasratkan untuk diedarkan kepada, atau digunakan oleh, mana-mana orang dalam mana-mana negara atau bidang kuasa di mana pengedaran atau penggunaan seperti ini akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan setempat.

Amaran risiko
Berbual dengan kami