Ανάλυση

Daily Analysis of DAX

During the trading hours on Friday, the DAX lowered its value from 12555.3 to 12522.1 points. This morning the index is traded at 12559.8. According to the analysis of Trading212, if the German leading index breaks the resistance levels at 12570.5 - 12575.8 points, the aim will be reaching and testing the zone 12626.8 - 12629.4. If it is successful, the upward trend will continue to 12667.3 - 12672.6 points. If the DAX drops below the support levels at 12479 - 12473.7, it will try to find next support at 12435.8 - 12433.2. In case of breaking down, the downward trend will continue to 12382.2 - 12376.9 points.

Daily Analysis of Silver

During the trading hours on Friday, the Silver lowered its value from 17.22 USD to 17.10 USD. This morning it is trading at 17.07 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Silver breaks the resistance levels at 17.2 - 17.21 USD, the aim will be reaching and testing the zone 17.32 - 17.33 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 17.41 - 17.42 USD. If the precious metal drops below the support levels at 17.01 - 17 USD, it will try to find next support at 16.92 - 16.91 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 16.81 - 16.8 USD.

Daily Analysis of Gold

During the trading hours on Friday, the Spot Gold lowered its value from 1345.96 USD to 1335.78 USD. This morning it is trading at 1333.75 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Gold breaks the resistance levels at 1341.37 - 1342.92 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1349.29 - 1350.07 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1352.55 - 1354.1 USD. If the precious metal drops below the support levels at 1331.74 - 1330.19 USD, it will try to find next support at 1327.71 - 1326.93 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1320.56 - 1319.01 USD.

Daily Analysis of Crude Oil

During the trading hours on Friday, the May Crude Oil futures lowered their value from 68.20 USD to 68.07 USD per barrel. This morning they are trading at 68.31 USD. According to the analysis of Trading212, if Crude Oil futures break the resistance levels at 68.64 - 68.65 USD, the aim will be reaching and testing the zone 69.22 - 69.22 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 69.8 - 69.81 USD. If the Crude Oil futures drop below the support levels at 67.49 - 67.48 USD, they will try to find next support at 66.9 - 66.9 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 66.33 - 66.32 USD.

Daily Analysis of USD/CAD

During the trading hours on Friday, the US dollar raised its value from 1.2670 CAD to 1.2764 CAD. This morning the currency pair is trading at 1.2753 CAD. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 1.2808 - 1.283 CAD, the aim will be reaching and testing the zone 1.2852 - 1.2863 CAD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.294 - 1.2962 CAD. If USD drops below the support levels at 1.2698 - 1.2676 CAD, it will try to find next support at 1.2599 - 1.2588 CAD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.2566 - 1.2544 CAD.

Daily Analysis of USD/CAD

During the trading hours on Friday, the US dollar lowered its value from 0.7727 CAD to 0.7667 CAD. This morning the currency pair is trading at 0.7673 CAD. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 0.7705 - 0.7714 CAD, the aim will be reaching and testing the zone 0.7757 - 0.7761 CAD. If it is successful, the upward trend will continue to 0.7782 - 0.7791 CAD. If USD drops below the support levels at 0.7637 - 0.7628 CAD, it will try to find next support at 0.7607 - 0.7603 CAD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.756 - 0.7551 CAD.

Daily Analysis of USD/JPY

During the trading hours on Friday, the US dollar raised its value from 107.36 JPY to 107.6270 JPY. This morning the currency pair is trading at 107.81 JPY. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 107.87 - 107.88 JPY, the aim will be reaching and testing the zone 108.11 - 108.12 JPY. If it is successful, the upward trend will continue to 108.38 - 108.39 JPY. If USD drops below the support levels at 107.37 - 107.36 JPY, it will try to find next support at 107.1 - 107.1 JPY. In case of breaking down, the downward trend will continue to 106.87 - 106.86 JPY.

Daily Analysis of GBP/USD

During the trading hours on Friday, the pound lowered its value from 1.4084 USD to 1.4000 USD. This morning the currency pair is trading at 1.4022 USD. According to the analysis of Trading212, if GBP breaks the resistance levels at 1.4046 - 1.406 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.4114 - 1.4121 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.4137 - 1.4152 USD. If GBP drops below the support levels at 1.3969 - 1.3954 USD, it will try to find next support at 1.3937 - 1.393 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.3877 - 1.3862 USD.

Daily Analysis of USD/CHF

During the trading hours on Friday, the US dollar raised its value from 0.9712 CHF to 0.9746 CHF. This morning the currency pair is trading at 0.9751 CHF. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 0.9769 - 0.9774 CHF, the aim will be reaching and testing the zone 0.9791 - 0.9794 CHF. If it is successful, the upward trend will continue to 0.9824 - 0.9829 CHF. If USD drops below the support levels at 0.9719 - 0.9713 CHF, it will try to find next support at 0.9683 - 0.9681 CHF. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.9663 - 0.9658 CHF.

Daily Analysis of EUR/USD

During the trading hours on Friday, the euro lowered its value from 1.2345 USD to 1.2287 USD. This morning the currency pair is trading at 1.2276 USD. According to the analysis of Trading212, if euro breaks the resistance levels at 1.2338 - 1.2343 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.2397 - 1.2399 USD. If it is successful, the trend will continue to 1.2441 - 1.2446 USD. If euro drops below the support levels at 1.224 - 1.2235 USD, it will try to find next support at 1.2193 - 1.2191 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.2137 - 1.2132 USD.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συνιστούν συμβουλές για επενδύσεις, συστάσεις ή προτροπές για αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων. Η Trading 212 δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και για οποιεσδήποτε επιπτώσεις που ενδεχομένως προκύψουν από αυτήν. Δεν παρέχεται ρητή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που ενεργεί επί τη βάσει αυτών των πληροφοριών, ενεργεί αποκλειστικά με δική του/της ευθύνη. Σας ενημερώνουμε ότι η πραγματοποίηση συναλλαγών CFD (Συμβάσεων επί Διαφοράς) ενέχει σημαντικό ρίσκο ζημίας.

Ειδοποίηση κινδύνου
Συνομιλία